AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AB

Ledningsbyte i AllTele

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 14:52 CEST


AllTele Allmänna Telefonaktiebolaget (publ) meddelar att styrelsen idag har beslutat att utse Paul Moonga till tillförordnad vilket innebär att Carlos Riera lämnar sitt uppdrag som VD med omedelbar verkan.

Efter beslut i AllTeles styrelse har Paul Moonga tillträtt som tillförordnad VD i bolaget varvid Carlos Riera lämnar sitt uppdrag med omgående verkan. Paul Moonga ingår sedan årsstämman den 31 maj 2013 även i bolagets styrelse. Skälet till bytet är att styrelsen önskar se en förändring i bolagets ledningsstruktur. Styrelsen har för avsikt att genomföra en strukturerad process för utseende av en permanent VD för bolaget.

Paul Moonga har sedan 2010 bedrivit investerings- och rådgivningsverksamhet genom eget bolag (Zeobra) och har dessförinnan varit VD för Ventelo Sverige (2011-2012), Managing Partner för Greenwich Consulting (2006-2010), Vice President och CMO för Vodafone Sverige (2004-2006), Director för Vodafone Group (2002-2004), Chief Commercial Officer för Orange Sverige/Danmark (2001-2002), samt haft ledande befattningar både inom Norden och internationellt för bland annat FramFab och British Telecom. Han har även tidigare haft styrelseuppdrag i bland annat Phonera, Ventelo Holding, Ventelo Sverige och Greenwich Consulting.

Eventuella frågor besvaras av:

Paul Moonga, tf. VD 0709 590666

Mark Hauschildt, ordf. 0731 011151