Brinova Fastigheter AB

Ledningsförändring i Brinova Fastigheter AB

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 13:19 CEST

Med anledning av att vVD Lars Nilsson av personliga skäl beslutat sig för att lämna sin anställning har styrelsen utsett Göran Jönsson till chef för affärsområdena Kommersiellt och Bostäder.

Brinova har försäkrat sig om Lars Nilssons fortsatta tjänster och kompetens genom att teckna konsultavtal avseende projekt- och fastighetsutveckling med Lars.

Göran Jönsson som arbetar i Brinova sedan årsskiftet och som tidigare var VD i Maintech Förvaltning Syd AB och har en gedigen kompetens inom fastighetsförvaltning och projektledning.

Ledningsgruppen i Brinova kommer efter förändringen bestå av VD Anders Silverbåge, ekonomichef Peter Andersson, affärsområdeschef logistik, vVD, Mikael Halling samt affärsområdeschef Göran Jönsson.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22