SIS, Swedish Standards Institute

Ledningssystem för IT-tjänster får global standard – ISO 20000

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:27 CET

Organisationerna SIS och IT Service Management Forum (itSMF Sweden) tar täten för att ge alla Sveriges företag och organisationer möjlighet att certifiera sig mot den nya standarden för IT Service Management. Den globala standardiserings-organisationen ISO har nu fastställt standarden Ledningssystem för IT-tjänster, ISO 20000, som finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute.

Allt fler chefer är idag bekymrade över sina möjligheter att leda och styra sina organisationer på ett kostnadseffektivt sätt med optimal kvalitet hos produkter och tjänster. De val och beslut som chefer fattar ska leda till aktiviteter som genomförs för att skapa affärsnytta. Dessa krav på ledning föder behov av bättre och mer integrerade ledningssystem. ISO 20000 – Ledningssystem för IT-tjänster är ett naturligt komplement till ledningssystemen för informationssäkerhet (ISO 27001) och kvalitet (ISO 9001).

• På strategisk nivå handlar IT Service Management om hur den interna IT-organisationen och externa IT-leverantörer i samspel med verksamheten planerar för och styr mot bättre IT-tjänster – IT Service Governance, Innovation and Design.
• På taktisk nivå beskrivs ledningen av IT-tjänster med principer kring avtal, flexibilitet, kvalitet, kostnad och kontinuitet – Service Delivery (& Relationship).
• På operativ nivå pratar man i den dagliga verkligheten om användarstöd, kundtjänst, förändring av och felfri leverans av IT-tjänster – Service Support (Resolution, Control, Release).

ISO 20000 är en standard för att utvärdera ledningssystemet för IT-tjänster (IT Service Management). Standarden är uppbyggd i två delar, dels själva kravstandarden som organisationen certifierar sig mot, dels grundläggande vägledning till den bästa praxis som om de införs skapar IT Service Management med hög kvalitet.

– På grund av ökade krav på styrning av IT-tjänster har vi på SIS nu dessutom beslutat att starta en ny arbetsgrupp inom den tekniska kommittén SIS/TK 303. Denna arbetsgrupp ska leda det fortsatta arbetet med ISO 20000, säger Bengt Rydstedt, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

För mer information:
Bengt Rydstedt, projektledare SIS, tfn: 08-555 520 28, bengt.rydstedt@sis.se
Alexander Hedlund, projektledare itSMF, ordf. TK 303/AG2 - ISO 20000,
tfn: 0733-10 47 41, alexander.hedlund@itsmf.se


SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se