Ledstiernan AB

Ledstiernan AB har förvärvat ytterligare aktier i Aspiro

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2004 09:27 CEST

Ledstiernan AB (publ), organisationsnummer 556122-2158, har förvärvat ytterligare aktier i Aspiro AB (publ) genom att vara en av garanterna i Aspiros företrädesemission.

Ledstiernan AB har idag förvärvat ytterligare 4 390 929 aktier i Aspiro genom deltagande som garant i Aspiros företrädesemission. Ledstiernans innehav är därefter 8 640 929 aktier vilket representerar 10,76 procent av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget efter genomförd företrädesemission i Aspiro. Företrädesemissionen var 100 procent garanterad. När Aspiros förvärv av Cellus slutförs senare i juli 2004 kommer Cellus aktieägare att erhålla 28 675 000 nya Aspiro aktier, vilket innebär att Ledstiernans andel av aktiekapitalet och röstetalet därefter uppgår till 7,93 procent.


För ytterligare information, kontakta:
Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08-545 035 10 el. Mobil: 0708-78 41 20


Ledstiernan 040714

Om Ledstiernan
Ledstiernan är ett börsnoterat riskkapitalbolag med investeringsfokus inom IT och kommunikationsteknologi. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se.

Om Aspiro, se www.aspiro.com


Ledstiernan AB (publ)
Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35
info@ledstiernan.se, www.ledstiernan.se