Ledstiernan AB

Ledstiernan AB:s ägarandel i Daydream minskar i och med Daydreams förvärv av Dreamland Poker

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 14:58 CET

I och med Daydreams förvärv av Dreamland Poker, vilket skett genom en riktad apportemission av 14.000.000 B-aktier i Daydream, minskar Ledstiernans ägarandel i bolaget från ca 10,17% till 6,11% av kapitalet och till 6,09% av rösterna.


Flaggningsmeddelande 20060320

Om Ledstiernan
Ledstiernan är ett riskkapitalbolag med historiskt investeringsfokus inom IT och kommunikationsteknologi som nu breddas till investeringar även i tillväxtföretag utanför sektorn. Portföljen består av 11 huvudinnehav där ägarandelarna i snitt uppgår till 30%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se

Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35