Ledstiernan AB

Ledstiernan avyttrar sitt innehav i Euroflorist Holding AB

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:03 CEST

Ledstiernan har träffat avtal om att avyttra sitt innehav i Euroflorist Holding AB till Litorina Kapital. Försäljningen beräknas medföra ett likviditetstillskott om cirka 10 MSEK och en realisationsvinst om cirka 8 MSEK. Affären beräknas slutföras inom de närmaste tre veckorna.För ytterligare information:
www.euroflorist.se, www.accentequity.se, www.litorina.se

Alf Blomqvist, VD på Ledstiernan AB, mobil 0733-14 97 00, e-post: alf.blomqvist@ledstiernan.seOm Ledstiernan
Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av 11 huvudinnehav. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen. www.ledstiernan.se


Ledstiernan AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35