Ledstiernan AB

Ledstiernan fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 16:17 CEST

Vid årsstämma i Ledstiernan den 15 maj 2008 beslutades om att genomföra sammanläggning av aktier i Ledstiernan. Sammanläggningen innebär att 50 aktier läggs samman till en aktie.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att verkställa sammanläggningen och besluta om avstämningsdag. Avstämningsdagen har fastställts till den 6 oktober 2008.

Sista dag för handel före sammanläggningen kommer att vara den 1 oktober 2008 och första dagen för handel efter sammanläggningen kommer att vara den 2 oktober 2008.

För de aktieägare som på avstämningsdagen innehar ett antal aktier som inte är jämnt delbart med 50, kommer de överskjutande aktierna att säljas på bolagets bekostnad och behållningen av försäljningen kommer att utbetalas till dessa aktieägare omkring den 16 oktober 2008.

Antal aktier i Ledstiernan kommer efter sammanläggningen att uppgå till 5 719 364.


För mer information vänligen kontakta:

Alf Blomqvist, VD, Ledstiernan AB, tel: 08 545 035 00, mobil: 0733-14 97 00, alf.blomqvist@ledstiernan.se

Fredrik Lindgren, Finanschef, Ledstiernan AB, tel: 08 545 035 00, mobil: 0708-54 44 20, fredrik.lindgren@ledstiernan.se


Om Ledstiernan
Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av 4 huvudinnehav.
Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs. www.ledstiernan.se

Ledstiernan AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35