Ledstiernan AB

Ledstiernan minskar innehavet i Aspiro

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 16:45 CEST

Ledstiernan AB (publ) org.nr 556122-2158 har sålt del av sitt innehav i Aspiro AB (publ)

Ledstiernan AB har sålt 4 390 929 aktier i Aspiro i tre transaktioner under perioden 22 september 2004 till
6 oktober 2004. Samtliga sålda aktier förvärvades i juli 2004 under den garanti om 20 MSEK som Ledstiernan ställde ut i samband med Aspiros förvärv av Cellus och var inte ämnade som ett långsiktigt innehav i Ledstiernan. Ledstiernans återstående innehav efter försäljning av ovanstående aktier uppgår till den initialt planerade investeringen om 4 250 000 aktier motsvarande 3,9% av kapital och röster.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08-545 035 10 el. Mobil: 0708-78 41 20

Flaggningsmeddelande 20041006

Om Ledstiernan
Ledstiernan är ett börsnoterat riskkapitalbolag med investeringsfokus inom IT och kommunikationsteknologi. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se.

Ledstiernan AB (publ)
Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm
Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35
info@ledstiernan.se, www.ledstiernan.se