Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag Daydream inleder förvärvsdiskussion med 24hPoker

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 10:01 CET

Affären skapar ett av Stockholmsbörsens största bolag med fokus på onlinespel

Diskussioner har inletts mellan Daydream och 24hPoker avseende ett eventuellt samgående mellan bolagen genom ett erbjudande till aktieägarna i 24hPoker, där Daydream förvärvar samtliga aktier i 24hPoker. Styrelsen och aktieägare i 24hPoker representerande mer än 50 procent av rösterna ser positivt på fortsatta diskussioner. Betalningen för aktierna i 24hPoker sker genom emission av Daydreamaktier.För att ta del av pressmeddelandet i sin helhet v.g. gå in på www.daydream.se /nyheter
För ytterligare information
Arne Nabseth, Investment Manager på Ledstiernan, tel: 08 545 035 00, mobil: 070 606 18 36, arne.nabseth@ledstiernan.se


Om Daydream
Daydream är en ledande skandinavisk producent och förläggare av underhållning och spel för mobiltelefonen och andra digitala kanaler. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2000 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Daydream inledde i januari 2006 ett förvärv av Dreamland Poker - en ledande pokersajt med ett skräddarsytt erbjudande för den växande ryska marknaden. Förvärvet, som är villkorat av bolagsstämmans beslut, innebär att Daydream tar ett första steg i linje med bolagets utvecklade strategi - att flytta fram positionen i värdekedjan och etablera sig som en oberoende speloperatör. www.daydream.sePressmeddelande 20060306

Om Ledstiernan
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med inriktning på investeringar inom kommunikationsteknologi såväl som investeringar i tillväxt utanför sektorn. Ledstiernan har idag 11 huvudinnehav där ägandet i genomsnitt uppgår till 30%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se


Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35