Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag GordionInfomakers levererar till IKEA

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2003 14:15 CET

IKEA har valt GordionInfomakers produkt AMC Surveillance (Active Media Channel) för att administrera sin kundkommunikation via multimediakiosker utplacerade i ett köpcentra i centrala Moskva. GordionInfomakers som tidigare levererat hårdvaran i form av 50 interaktiva multimediakiosker, vann nu även upphandlingen på mjukvaran.

AMC är en komplett programsvit för kundkommunikation i offentlig miljö och omfattar CRM, kundklubbar, kioskoperativ (drift och administration av interaktiva multimediakiosker), övervakning, intern-TV, mobila kanaler såsom SMS, MMS, osv.

GordionInfomakers VD Claes Unemar konstaterar, "Vi känner just nu av en kraftig ökning av efterfrågan på kiosklösningar för kundinformation och kundkommunikation. Vår marknadsledande produkt AMC är en robust standardprodukt som, tack vare Microsofts .NET arkitektur, är ett både öppet och dynamiskt system som enkelt kan kundanpassas, vilket kunderna normalt efterfrågar".

Ledstiernan äger 49,9% av GordionInfomakers.

Om GordionInfomakers
Företaget är den ledande leverantören i Skandinavien av IT-lösningar för kundkommunikation via elektroniska medier i butiker, kontor och på publika platser, via så kallade "informationskiosker", TV-system och mobila terminaler. Företaget är sedan i somras en sammanslagning av de två marknadsledande företagen Gordion och Infomakers som bildades 1990 respektive 1995. Båda bolagen har således lång erfarenhet av marknaden och har utvecklat unika mjukvarulösningar för sina kunder. Bolagen fokuserar på affärssegmenten detaljhandel, bank samt hotell/restaurang och har tillsammans levererat mer än 1 200 system till kunder såsom ICA, IKEA, NK, Nordea, SEB, samt Svensk Bilprovning.
www.gordion.se - www.infomakers.se

För mer information, kontakta:
Claes Unemar, VD GordionInfomakers, tel: 0708-37 40 45
E-post: claes.unemar@gordion.se

Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08-545 035 00 alt. 0708-78 41 20
E-post: johan.wachtmeister@ledstiernan.se

Om Ledstiernan
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar inom IT och telkom. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se