Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag Hotsip erhåller 3 miljoner Euro i finansiering från japanska Bell Net Corporation

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2003 14:50 CEST

Hotsip AB, en världsledande leverantör av SIP-infrastruktur och Presence-applikationer, meddelar idag att en av bolagets kunder Bell Net Corporation, en ledande japansk systemintegratör, har investerat 3 miljoner Euro i Hotsip. Bell Nets investering motsvarar ett värde på Hotsip kring 30 miljoner Euro, vilket ger en bra bild av Hotsips ledande marknadsposition och unika produkter. Ledstiernan som är en av storägarna i Hotsip äger idag 21,5 % av bolaget och har investerat 24,2 miljoner kronor.

Hotsip är en ledande leverantör av mjukvara för realtidskommunikation över Internet, och utvecklar SIP-infrastruktur (Session Initiation Protocol) samt Presence-applikationer för tjänster som Internettelefoni, meddelandehantering (IM), spel och videokonferens. Tack vare Presence, dvs. information om en persons tillgänglighet, vilja att kommunicera och på vilket sätt, ökar trafiken i operatörernas nät.

Bland Hotsips kunder finns operatörer och Internet Service Providers (ISP), som t.ex. TeliaSonera, samt systemintegratörer och Application Service Providers (ASP). Dessutom har Hotsip identifierat ett ökat intresse från ledande infrastrukturleverantörer för att köpa in Hotsips lösningar som integrerade delar i sina kompletta system för mobila och fasta nät.

Bell Net köpte under 2002 Hotsips infrastruktur och applikationer vilka har lanserats med stor framgång och används över hela Japan. Genom Bell Nets investering samt ett stärkt rörelseresultat bedömer Hotsip att inget ytterligare kapitaltillskott krävs. Hotsip kommer att använda denna investering till att stärka sin supportorganisation i Japan och Europa samt till att vidareutveckla sin produktportfölj. Hotsip bedriver en aktiv partnerstrategi för att expandera ytterligare i Asien samt för att bredda produktportföljen.

"Bell Nets investering i Hotsip bekräftar att vår SIP-infrastruktur och Presence-applikationer skapar ett stort värde för operatörer genom att förse dem med nya populära tjänster och tillämpningar som på kort tid ökar deras intäkter. Våra applikationer ger operatörerna och deras kunder nya prisvärda tjänster såsom; Internettelefoni, meddelandehantering (IM), spel, och videokonferens.", säger Kenneth Gustafsson, VD i Hotsip.

"Hotsip har den bästa infrastruktur- och applikationsportföljen inom SIP och Presence på marknaden idag. Detta tillsammans med alla våra nöjda kunder som idag använder Hotsips applikationer har övertygat oss om att marknaden för SIP och Presence kommer att explodera i Japan samt i övriga Asien.", säger Yukio Shimada, COO, Bell Net Corporation.

"3i, Argnor och Ledstiernan, nuvarande storägare i Hotsip, arbetar aktivt tillsammans med företagets internationella expansion, där den japanska marknaden är mycket betydelsefull för Hotsip. Vi välkomnar därför varmt Bell Net som nya ägare i Hotsip.", säger Jan Snygg, Styrelseordförande i Hotsip och Investment Manager i Ledstiernan.

För mer information, kontakta:
Kenneth Gustafsson, VD Hotsip AB, tfn 08-454 05 00, mobil 070-50 85 464 kenneth.gustafsson@hotsip.com
Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan AB, tfn 08-545 035 00, mobil 0708-78 41 20 johan.wachtmeister@ledstiernan.se

Pressreleasen kan även laddas ned från bifogad länk nedan:
OM HOTSIP AB
Hotsip är världsledande inom utveckling och försäljning av SIP-infrastruktur och Presence-applikationer för realtidskommunikation. Hotsip utvecklar mjukvara för bredbandsnät och terminaler som ger konsumenten en integrerad kommunkationslösning, oberoende av om han för tillfället använder sin mobil eller PC. Hotsip har kontor i Stockholm och Helsingfors. Hotsips investerare är 3i, Ledstiernan, Argnor Wireless Ventures samt nu även Bell Net Corporation. www.hotsip.com
Besök Hotsips Pressforum på: www.hotsip.com/news
SIP och Presence beskrivs vidare på: www.hotsip.com/news/presskit

OM BELL NET CORPORATION
Bell Net är en ledande japansk systemintegratör och ASP med säte i Tokyo. BellNet är specialiserade inom integration av SIP baserade kommunikationslösningar, skräddarsydda för operatörers unika behov. Som ASP erbjuder Bell Net's olika typer av avancerade SIP-telefonilösningar, videotelefoni och chat samt även "billing" och kundadministration. För mer information se www.bnc.co.jp

OM LEDSTIERNAN
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag inom mobil kommunikation. Mer än hälften av kapitalet är investerat i mobila kommunikationslösningar och trådlös teknologi. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se