Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag Infomakers AB förvärvar branschkollegan Gordion AB

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2003 00:00 CEST

Förvärvet skapar den ledande aktören inom tillväxtsegmentet lojalitetslösningar för detaljhandel, bank samt hotell/restaurang.

Genom samgåendet blir det nya bolaget GordionInfomakers, den starkaste leverantören i Skandinavien av IT-lösningar för kundkommunikation via elektroniska medier i butiker, kontor och på publika platser, via så kallade "informationskiosker", TV-system och mobila terminaler.

Gordion bildades 1990 och Infomakers 1995. Båda bolagen har således lång erfarenhet av marknaden och har utvecklat unika mjukvarulösningar för sina kunder. Bolagen fokuserar på affärssegmenten detaljhandel, bank samt hotell/restaurang och har tillsammans levererat mer än 1200 system till kunder såsom ICA, IKEA, NK, Nordea, SEB, samt Svensk Bilprovning.

GordionInfomakers får genom affären ökade möjligheter att adressera nya affärsmöjligheter internationellt och kommer under 2004 att etablera sig som en av de ledande aktörerna på marknader även utanför Skandinavien.


"Båda företagen är verksamma inom samma affärsområde och skapar genom samgåendet större kapacitet för produktutveckling och internationell lansering," säger Klaus Gottwald, VD Infomakers och vVD i det fusionerade bolaget.

"Potentialen för det nya bolaget känns mycket spännande, marknaden växer starkt och tillsammans kommer vi att bli en ledande aktör även ur ett globalt perspektiv." säger Claes Unemar, VD Gordion och det fusionerade bolaget GordionInfomakers nye VD.

"Genom den här affären får det nya bolaget ett mer komplett produktutbud, bredare kundbas samt en mer kostnadsoptimal organisation. Bolaget har goda förutsättningar att generera god lönsamhet från andra halvåret 2003 och framåt." säger Jan Snygg, Investment Manager på Ledstiernan.

Ledstiernan har investerat totalt 24,7 miljoner SEK i Infomakers och äger efter förvärvet ca. 50% av det nya bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Klaus Gottwald, VD Infomakers, tel: 08-645 645 45 alt 070-593 32 86
E-post: klaus.gottwald@infomakers.se


Claes Unemar, VD Gordion, tel: 035-15 66 20 alt 070-837 40 45
E-post: claes.unemar@gordion.se

Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan, tel: 08-545 035 00 alt. 0708-78 41 20
E-post: johan.wachtmeister@ledstiernan.se
Om Ledstiernan
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag inom mobil kommunikation. Mer än hälften av kapitalet är investerat i mobila kommunikationslösningar och trådlös teknologi. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. (www.ledstiernan.se)