Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag ipUnplugged erhåller 34 Mkr i finansiering till en värdering om 155 Mkr

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 16:44 CEST

Ledstiernans portföljbolag ipUnplugged, en ledande utvecklare av mjukvara för säker mobilitet, tar in 34 Mkr i nytt kapital. Investorerna är, förutom Ledstiernan, de redan existerande aktieägarna japanska Mobile Internet Capital (MIC) och Industrifonden. Pengarna ska användas till fortsatt marknadsetablering och produktutveckling.

ipUnplugged är en ledande utvecklare av nätverksprodukter för säker mobilitet. Produkterna möjliggör dels integration av olika typer av nät så att slutanvändaren kan röra sig fritt mellan dessa (seamless roaming), dels att slutanvändaren, var denne än befinner sig, på ett säkert sätt kan komma åt information, såväl via fast som trådlös uppkoppling (mobilt VPN).

Kapitaltillkottet om 34 Mkr sker till en värdering om 155 Mkr före pengarna och sker i form av en nyemission av aktier om 26 Mkr samt ett konvertibelt förlagslån riktat till MIC om 8 Mkr.

- ipUnplugged har upplevt en spännande vår med offentliggörandet av två viktiga avtal; OEM-avtalet med NEC och återförsäljaravtalet med Commworks. Dessa bägge avtal i kombination med den unika teknologi som bolaget besitter lägger grunden för framtida försäljningsframgångar, säger Johan Wachtmeister, vd för Ledstiernan. iIpUnpluggeds starka marknadsposition på den japanska marknaden befästs av MIC:s deltagande i denna finansieringsrunda med 24 Mkr av de totalt 34 Mkr, fortsätter Johan Wachtmeister.

- ipUnplugged har uppvisat betydande marknadsmässiga framsteg under de senaste 12 månaderna och förbereder sig nu för ytterligare marknadsexpansion. Följdinvesteringen i ipUnplugged visar att våra investorer har ett starkt förtroende för bolaget och marknadsmöjligheterna, säger Lars Boman, vd för ipUnplugged.

Före följdinvesteringen ägde Ledstiernan 43 procent av ipUnplugged. I och med följdinvesteringen, i vilken Ledstiernan investerar 8 Mkr, minskar Ledstiernans ägande till 41 procent före konvertibeln till MIC och till 39 procent efter full konvertering av nämnda konvertibel. Övriga externa ägare i bolaget är, efter full konvertering, Mobile Internet Capital med 25 procent och Industrifonden med 11 procent. Den resterande andelen ägs av bolagets grundare och anställda.


För mer information kontakta:
Johan Wachtmeister, vd Ledstiernan, tel 08-545 035 00, mobil 0708-78 41 20
Lars Boman, vd ipUnplugged, tel 08-725 59 40
Attachments:
ipUnplugged tar in 34 Mkr

Om Ledstiernan
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag inom mobil kommunikation. Mer än hälften av kapitalet är investerat i mobila kommunikationslösningar och trådlös teknologi. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna hemsidan www.ledstiernan.se.

Om Industrifonden
Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till svenska framtidsföretag. För ytterligare information besök gärna hemsidan www.industrifonden.se.

Om Mobile Internet Capital
Mobile Internet Capital (MIC) är Japans ledande riskkapitalbolag med fokus på sektorerna mobilt internet och mobil kommunikation. MIC är uppbackat och delägt av NTT DoCoMo. För ytterligare information besök gärna hemsidan www.mickk.com.

Om ipUnplugged
IpUnplugged är ledande inom sitt område och utvecklar, tillverkar och marknadsför programvaruprodukter för säker, problemfri och kontinuerlig uppkoppling mellan olika nät såsom fasta eller trådlösa kontorsnät och mobilnät (GPRS och 3G). Produkterna möjliggör dels integration av olika typer av nät så att slutanvändaren kan röra sig fritt mellan dessa utan att ändra inställningar eller förlora förbindelse (seamless roaming), dels att användaren var denne än befinner sig, på ett säkert sätt kan komma åt information, såväl via fast som trådlös uppkoppling (mobilt VPN). Produkterna baseras på industristandarder såsom mobilt IP, IP säkerhet (IPSec) och standarderna för behörighetskontroll och betalning (AAA). IpUnplugged AB är ett privatägt bolag med Ledstiernan, Mobile Internet Capital (Japan) och Industrifonden som investerare. För ytterligare information besök gärna hemsidan www.ipunplugged.com.