Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag Metrima får nya order

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 15:49 CEST

Metrima får en ny order från Kalmar Energi och fortsatt förtroende att bygga ut en option för Lunds Energi,
Öresundskraft och Landskrona.
Metrima stärker sin redan starka ställning inom området fjärravläsning av energi, detta då Metrima tecknat
ytterligare ett strategiskt viktigt avtal med Kalmar Energi. Avtalet avser nyckelfärdig leverans av ett
insamlingssystem för el och fjärrvärme till ett värde av 34 MSEK till Kalmar och Sävsjö. Metrima erbjuder ett
helhetsansvar för projektet vilket kommer att vara implementerat och i drift januari 2009.
Ett bevis på Metrimas höga driftsäkerhet är ett fortsatt förtroende från Lunds Energikoncern, Landskrona och
Öresundskraft. Detta visar sig i en fortsatt utbyggnad av ytterligare 160 000 elkunder och avser ett komplett
fjärrinsamlingssystem till ett värde av närmare 250 MSEK. Systemet kommer att vara implementerat och
driftsatt år 2009.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alf Blomqvist, VD på Ledstiernan AB, mobil 0733-149700, e-post: alf.blomqvist@ledstiernan.se
Claes Rudling, VD Metrima AB, tel: +46-703-755 921, e-post: claes.rudling@metrima.se
Hans Torin, VD Metrima Energi AB, tel: +46-705-910 088, e-post: hans.torin@metrima.se
Om Ledstiernan
Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin
potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av 11 huvudinnehav. Aktien är noterad på
Stockholmsbörsen. www.ledstiernan.se
Ledstiernan AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35