Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag Metrima förvärvar Commets tekniklösning

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 15:22 CEST

2007-08-21

Metrima har idag träffat avtal om förvärv av rättigheter och andra tillgångar avseende radiobaserad kommunikationsteknologi från det svenska företaget Commet. Genom förvärvet får Metrima tillgång till en framstående teknik för radiobaserad överföring av mätvärden avseende energi. Denna teknik är ett viktigt komplement till Metrimas egen teknologi som främst baseras på kommunikation genom elnätet. Genom kombinationen av dessa två tekniker kan nu Metrima erbjuda marknadens mest flexibla och konkurrenskraftiga alternativ. Commets personal kommer att övergå i anställning hos Metrima och Commets befintliga kunder kommer att erbjudas utbyggnad av sina insamlingssystem och supporttjänster från Metrima.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet hänvisas till Metrimas hemsida, www.metrima.se.

För ytterligare information
Alf Blomqvist, VD på Ledstiernan AB, mobil 0733-149700, e-post: alf.blomqvist@ledstiernan.se
Claes Rudling, VD och koncernchef på Metrima AB, mobil 0703-755921, e-post: claes.rudling@metrima.seOm Ledstiernan
Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av 10 huvudinnehav. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen. www.ledstiernan.se

Ledstiernan AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35