Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag Metrima slår försäljningsrekord

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 14:50 CET

Metrima AB har slagit all time high i försäljning för en enskild månad. Man har under oktober 2006 sålt för över 27 miljoner kronor. Till detta kommer dotterbolaget Home Solutions försäljning. Av den totala försäljningen på 27 miljoner kronor utgör exporten inom affärsområde Fjärrvärme drygt 6 miljoner, vilket även det är rekord för exportförsäljningen.


"Det känns fantastiskt att som nybliven VD få starta med ett rekord. All heder till alla duktiga medarbetare", säger nyblivne VD:n Claes Rudling.

En av oktobers större order kommer från Wallenstam, som har beställt mätutrustning för el, värme och vatten till 2000 lägenheter i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Ordern är värd 7,5 miljoner kronor.

"Det är tack vare att Wallenstam varit nöjda med vår plattform, MCom, under 2006 som vi får denna order som skall levereras ut under 2007", fortsätter Claes Rudling.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alf Blomqvist, VD, Ledstiernan AB, tel: 08 545 035 00, mobil: 0733 14 97 00, e-post: alf.blomqvist@ledstiernan.se
Claes Rudling, VD och koncernchef Metrima AB, tel: 070-3755921, e-post: claes.rudling@metrima.se


Om Ledstiernan
Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa kunskapsbaserade tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av 10 huvudinnehav där ägarandelarna i snitt uppgår till 40%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se

Ledstiernan AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35