Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag Metrima tecknar avtal med Elektra Nät AB

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 08:53 CEST

Metrima tecknar avtal med Elektra Nät AB för leverans av ett komplett mätvärdesinsamlingssystem. Ordern omfattar cirka 2 500 mätpunkter till ett värde av 3,3 mkr. Genom affären stärks Metrimas position som den ledande aktören på marknaden för flerslagsmätning.

Senast den första juli 2009 ska samtliga svenska nätbolag enligt lag ansvara för månadsvis avläsning av el. Metrima är den ledande aktören inom flerslagsmätning, vilket innebär mätning av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt varmt och kallt vatten. Genom Metrimas produkter och system kan kunderna enkelt hålla koll på sina faktiska energikostnader.

"Våra kunder ska vara trygga med oss som ett lokalt nätbolag, därför påbörjar vi anpassningen till automatisk el-avläsning redan nu", säger Lars Helsing, VD Elektra Nät AB. "Vårt avtal med Metrima handlar om leverans av ett komplett mätvärdesinsamlingssystem för el- och värmekunder i Edsbyn tätort. Ordern omfattar cirka
2 500 mätpunkter till ett värde av 3,3 MSEK och skall vara färdiginstallerad till årsskiftet 2006/2007".

Metrima bidrar till ökad samhällsnytta ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Oberoende undersökningar visar att konsumenter som har kontroll över sin energiförbrukning, förbrukar mindre energi.

"Vi anser det vara konsumentens rättighet att få en mer precis mätning och betala för den energi de verkligen förbrukat. Vi ser också en betydande rationalitet i ett avläsningssystem, något som är viktigt med hänsyn till investeringens storlek. Att valet föll på Metrima berodde främst på deras betydande teknikkompetens, trygghet i leveranserna samt höga trovärdighet baserad på kundreferenser", säger Lars Helsing.

"Att Elektra Nät AB valt Metrima för leverans av system för mätvärdesinsamling för elkunder är mycket inspirerande för oss. Det är alltid glädjande att ha valts ut i hård konkurrens med andra aktörer", säger Jeanette Sandberg, VD Metrima. "Vi ser fram emot att omgående påbörja samarbetet".

För ytterligare information:
Jeanette Sandberg, VD Metrima AB, tel: 08-4100 26 49, jeanette.sandberg@metrima.se
Lars Helsing, VD Elektra Nät AB, tel: 0271-274 00, lars.helsing@elektra.se
Arne Nabseth, Investment Manager, Ledstiernan AB, 08-545 035 00, arne.nabseth@ledstiernan.seOm Metrima:
Metrima är en ledande aktör inom utveckling, tillverkning, marknadsföring och underhåll av produkter och system för flerslagsmätning. Med flerslagsmätning menas mätning av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt varmt och kallt vatten. Genom Metrimas erbjudande kan kunderna enklare kontrollera sina energikostnader, samt öka möjligheterna till minskad energiförbrukning. Detta bidrar till ökad samhällsnytta ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Metrimas kundbas utgörs främst av nätbolag, fjärrvärmebolag och fastighetsbolag i Sverige och ytterligare ett trettiotal länder. Huvudägare i Metrima är Ledstiernan och Telenor Venture II ASA. Mer information om Metrima finns på www.metrima.se

Om Ledstiernan:
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med inriktning på investeringar inom kommunikationsteknologi såväl som investeringar i tillväxt utanför sektorn. Ledstiernan har idag 13 huvudinnehav där ägandet i genomsnitt uppgår till 35%. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se


Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35