Ledstiernan AB

Ledstiernans portföljbolag Mint har ingått nytt avtal med Stockholms Stads Parkerings AB

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 09:07 CEST

Stockholms Stads Parkerings AB inför telefonparkering på alla sina ca 250 parkeringsobjekt i Stockholm.

Under hösten 2001 upphandlade Stockholms Stads Parkerings AB (Nedan kallad "Stockholm Parkering") ett system för betalning av parkeringsavgifter via mobiltelefonen. Företaget Mint kontrakterades för att bygga lösningen och man lanserade samma år tjänsten "Park & Ring". Sedan dess har Stockholm Parkering successivt utökat Park&Ring till att idag omfatta ca: 100 parkerings- anläggningar.

Nu väljer man att införa tjänsten på alla företagets anläggningar. Anledningen till den fortsatta satsningen på telefonparkering är bl.a. den utveckling man sett de senaste 12 månaderna. Sedan oktober förra året har antalet parkeringar i systemet ökat med ca 400% och parkeringsomsättningen kommer för 2004 stanna på ca 2,5 miljoner. Blygsamt i förhållande till Stockholm Parkerings totala omsättning men utvecklingen talar sitt tydliga språk.

"Vi ser tjänsten Park&Ring som ett mycket bra komplement till våra befintliga betalsystem. Dessutom betalar kunden endast för faktiskt utnyttjad parkeringstid". Detta säger Claes Johnson, Teknisk Chef på Stockholm Parkering.

"Det är glädjande att se det senaste årets utveckling både i nya parkeringsobjekt, nya kunder och framför allt antalet utförda telefonparkeringar", säger Johan Thalin, produktchef för P-Mint Sverige. "Bakom denna framgång ligger hårt arbete och ett stort engagemang från både Mints och Stockholms Parkerings sida. När vi nu bygger ut systemet till att omfatta alla objekt i Stockholm behöver våra kunder inte längre oroa sig över om Park&Ring gäller eller inte".

Vid sidan om samarbetet med Stockholm Parkering har Mint avtal med ytterligare ca 25 parkerings- operatörer runt om i Sverige, från Skellefteå Kommun i norr till Karlskrona Kommun i Söder. Tjänsten, som i övriga landet kallas P-mint - visar även den en mycket god utveckling och fenomenet telefonparkering börjar stå för en respektabel del av omsättningen i parkeringssverige.


För mer information, kontakta:
Johan Thalin, Produktchef P-mint, 08 - 545 691 00, johan.thalin@mint.nu
Anders Bäck, Chef P-mint Sverige, 08-545 691 00, anders.back@mint.nu
Claes Johnson, Teknisk Chef, Stockholm Stads Parkering AB, 08-772 96 00,
c.johnson@stockholm-parkering.se
Fredrik Linton, Investment Manager, Ledstiernan AB, 08 545 035 00, fredrik.linton@ledstiernan.se

Om Mint AB
Mint utvecklar och marknadsför mobiltelefonparkeringstjänster under varumärket P-mint. Mint utvecklar även säkra mobila system och tjänster där mobila transaktioner är en integrerad del. Mint AB består av två divisioner; Mint Marknad och Mint Technology. Info finns på www.mint.nu.

Om Ledstiernan
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med speciell inriktning på investeringar inom IT och kommunikationsteknologi. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista www.ledstiernan.se.

Ledstiernan AB (publ), Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35