LegalWorks

LegalWorks – ett nytt alternativ inom affärsjuridiken

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 11:29 CET

”Med LegalWorks vill vi skapa en modern affärsjuridisk leverantör inriktad på externa bolagsjurist-tjänster”, säger Ulf Lindén, VD för LegalWorks.

Grundarna Ulf Lindén och Leif Frykman har själva lång bakgrund som bolagsjurister i stora internationella företag och har tidigare varit verksamma på Moretime Legal som haft en liknande modell. Erfarenheter som de tar med sig in i LegalWorks.

”Att jobba med verksamhetsnära affärsjuridisk support i långsiktiga relationer med kunden är grunden för vår verksamhet och det är väldigt nära det vi gjorde som bolagsjurister”, säger Leif Frykman, COO för LegalWorks.

LegalWorks har knutit upp ett nätverk av ca 20 f d bolagsjurister samt experter inom personuppgiftsfrågor och compliance; två områden som bedöms ha stark efterfrågan de närmaste åren. Förutom juridisk resursförstärkning kommer LegalWorks även erbjuda support inom organisationsutveckling och systemstöd för juristavdelningar.

"I dagens affärsliv har chefsjurister behov av fler alternativ än de som traditionellt funnits tillgängliga. Att anställa en egen resurs eller köpa timmar från advokatbyråerna är inte alltid den ideala lösningen. Ett alternativ som växer snabbt som en internationell trend är ”managed legal services” och vi räknar med att detta kommer bli allt vanligare även i Sverige. Och det är här LegalWorks kan bidra med lösningar som en flexibel och affärsnära partner för våra kunder” säger Leif Frykman. 

LegalWorks hjälper företag med affärsjuridska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi har idag ca 20 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagjurister, t ex inom IT/Telekom och Life Sciences. Vi hjälper företag inom data privacy och compliance samt juristavdelningar att utvecklas.