Legevisitten

Legevisitten gör en storsatsning för att bli bäst på palliativ medicin

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2016 09:37 CEST

Legevisitten erbjuder från och med årsskiftet 20 läkare inom våra palliativt praktiserande verksamheter en unik utbildning för att få tilläggsspecialiteten ”specialist i palliativ medicin”.

I Sverige finns det idag totalt 22 specialister i palliativ medicin enligt Socialstyrelsen (juni 2016). Genom att utbilda nästan lika många hjälper nu Legevisitten till att dubblera det totala antalet i Sverige.

Legevisittens egna läkare inom våra tre palliativa verksamheter kommer ha möjlighet att söka till utbildningen. Läkarinsatser i särskilt boende är den första av verksamheterna, där Legevisitten redan idag är den absolut största aktören på marknaden bland praktiserande inom palliativ medicin på äldreboenden. Den andra verksamheten där vi kommer utbilda läkare är inom ASiH (avancerad sjukvård i hemmet), där Legevisitten är i färd med att bli bland de större aktörerna på marknaden inom palliativ medicin för patienter som vårdas i det egna hemmet i livets slutskede. Den tredje verksamheten är Legevisittens egna SPSV (specialiserad palliativ slutenvård) som erbjuder en rofylld slutenvårdsplats för människor i livets slutskede, där palliativa patienter från sjukhus eller patienter som har vårdas i det egna hemmet (via ASIH) vill komma in till slutenvården.

Utbildningen kommer att sträcka sig över ca. 1,5 år. Den leds av docent Carl-Magnus Edenbrandt (överläkare och specialist i palliativ medicin), samt ledande internationella experter inom området som gästföreläsare. Utbildningen avslutas med ett projektarbete som tillämpas inom verksamheten.

Kontakt för mer information
Thorleif Nilsen
VD Legevisitten AB
Telefon: 0734 411 250
Mejl: thorleif.nilsen@legevisitten.se
Hemsida: www.legevisitten.se

Historien om Legevisitten tar sin början i Oslo år 1992, där Legevisitten var den första privata aktören att erbjuda hembesök av läkare till privatbostäder och särskilt boende för äldre. Därav namnet, som på norska betyder just ”Läkarbesöket”.

Legevisitten bedriver 30 verksamheter i Stockholm och Värmland och har över 400 engagerade medarbetare. Vi erbjuder ett brett utbud av sjukvård och har både vårdcentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, primärvårdsrehabilitering, läkarinsatser i särskilda boenden, avancerad sjukvård i hemmet och jourläkarverksamhet. Vi driver även en geriatrisk klink och en specialiserad palliativ slutenvårdsenhet.