Ratos AB

Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. och Ratos fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Fastighets AB Tornet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 10:33 CET

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Den 20 oktober 2003 offentliggjorde Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. med närstående fonder och Ratos ett rekommenderat erbjudande om 190 kronor kontant för varje aktie i Fastighets AB Tornet. Erbjudandet lämnades genom LRT Acquisition AB, ett svenskt bolag indirekt ägt av Lehman Brothers Real Estate Partners till 60% och Ratos till 40%. Anmälningsperioden löpte ut klockan 15.00 fredagen den 5 december 2003.

Antalet accepter tillsammans med antalet aktier som omfattas av avtal om villkorade köp uppgår till sammanlagt 81,4% av antalet aktier och röster i bolaget. Aktieägare representerande 15 732 955 aktier, vilket motsvarar 60,8% av det totala antalet aktier och röster i Tornet, har accepterat erbjudandet och aktieägare som innehar aktier motsvarande sammanlagt 20,6% av rösterna och kapitalet i Tornet har kommit överens om att sälja sina aktier i enlighet med avtal om villkorade köp. Totalt har cirka 71 000 av Tornets 82 000 direktregistrerade aktieägare accepterat erbjudandet.

Budgivarna har beslutat att fullfölja erbjudandet och frånfalla villkoret om minst 90% anslutning till erbjudandet och därmed förklara erbjudandet ovillkorligt.

Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterat erbjudandet beräknas ske den 17 december 2003.

För att möjliggöra för de kvarvarande aktieägarna att acceptera erbjudandet förlängs anmälningsperioden till klockan 15.00 tisdagen den 30 december 2003. Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden beräknas ske omkring den 14 januari 2004.

Stockholm, den 11 december 2003
LRT Acquisition AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mark H. Newman, Managing Director
Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P.
Telefonnummer: +44 207 601 00 11

Arne Karlsson, Verkställande Direktör
Ratos AB
Telefonnummer: +46 8 700 17 00