Utbildningsdepartementet

Leif Pagrotsky deltar i Konkurrenskraftrådets möte

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 12:53 CEST

Forskningsminister Leif Pagrotsky deltar idag i Konkurrenskraftrådets möte i Luxemburg. Den viktigaste frågan på agendan är ett nytt europeiskt forskningsråd för att fördela medel och stärka europeisk forskning.

- Sverige driver kraftfullt kravet på ett självständigt europeiskt forskningsråd för att garantera att det är vetenskaplig kvalitet, och inget annat, som avgör anslagens fördelning, säger forskningsminister Leif Pagrotsky.

Leif Pagrotsky menar att EU nu måste visa att man menar allvar med att man vill vara en ledande kunskapsekonomi och att det kräver att man sätter kvaliteten i första rummet.

- Jag vill att den europeiska grundforskningen ska nå en topposition i den globala konkurrensen. Ansvaret måste tydligt och klart vila på forskarsamhället, och forskningsrådet stå fritt från kommissionen, medlemsstaterna och parlamentet. Då uppnår man trovärdighet och motivation för de ansvariga.

Direkt efter dagens möte, cirka klockan 17.00, finns Leif Pagrotsky tillgänglig för kommentarer.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se