Utbildningsdepartementet

Leif Pagrotsky deltar i två nordiska ministerråd

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:05 CEST

Leif Pagrotsky deltar i två nordiska ministermöten - kultur respektive utbildning och forskning - i Reykjavik den 26 oktober. Mötena hålls i samband med Nordiska rådets 57:e session som pågår den 25-27 oktober.

Vid kulturministrarnas möte kommer man att fatta beslut om en ny struktur för det nordiska kultursamarbetet.

- Jag vill värna det nordiska kultursamarbetet och utveckla och modernisera dess former. Därför är jag nöjd med att kulturministrarna nu, efter flera års diskussion, ska godkänna en viktig del av arbetet med en ny struktur. Målet är att samarbetet ska bli öppnare och mer flexibelt för att ge plats åt nya aktörer, nya satsningar och spännande samarbeten över konstarternas och ländernas gränser.

- Kulturen är det nordiska samarbetets kanske viktigaste profilområde, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Genom åren har vi kunnat se flera konkreta resultat av våra länders gemensamma ansträngningar. De nordiska länderna är framstående inom områden som musik, film, formgivning och arkitektur, samtidskonst etc. Det kulturella skapandet har visat omvärlden att Norden är en region som kännetecknas av kvalitet, nytänkande och öppenhet.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se

Katja Björklund
Kansliråd
070-691 38 97