Näringsdepartementet

Leif Pagrotsky och Ann-Christin Nykvist bjuder in till rådslag om livsmedelsindustrin

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 14:37 CEST

Näringsminister Leif Pagrotsky och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist bjuder in företrädare för livsmedelsnäringen, fack och myndigheter till överläggningar om den framtida utvecklingen av livsmedelsindustrin och svensk livsmedelsexport.

- Livsmedelsindustrin har genomgått en dynamisk utveckling de senaste åren. Men mycket återstår att göra. Attityderna behöver förändras. Vi måste bli bättre på att se de möjligheter som finns på andra marknader, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

- Livsmedelsföretagens framgång är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk. De svenska livsmedlen är säkra och produceras med höga ambitioner när det gäller miljö och djuromsorg. Det ger mervärden, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Samtalen kommer att äga rum den 13 november på Näringsdepartementet. Inbjudna är LRF, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsarbetareförbundet, Jordbruksverket, Livsmedelsekonomiska institutet, ISA och Exportrådet.

Livsmedelssektorn är idag Sveriges fjärde största industrinäring och sysselsätter omkring 60000 personer. Sektorn domineras av små och medelstora företag. Under de senaste 10 åren har livsmedelsexporten fyrfaldigats och genomgått en betydande omställning, bland annat som en följd av Sveriges EU-medlemskap.

Svante Hådell
Internationell pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 57 14
070-660 31 01

Anders Teljebäck
Pressekreterare hos
Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-561 32 89