Skandia

Leif Victorin ny tillförordnad VD i Skandia

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2003 00:00 CEST

Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 15 april valdes Bengt Braun till styrelsens ordförande. Styrelsen fattade också följande beslut:

Leif Victorin utsågs till t.f VD med tillträde den 16 april 2003. Han tar över efter Lars-Eric Petersson som samtidigt lämnar bolaget och dess styrelse.

"Leif Victorin lämnade Skandia 1997 efter många framgångsrika år i bolaget. Han har som vice VD i koncernen bland annat varit chef för den nordiska försäkringsrörelsen, VD i Skandia Liv ordförande i Skandia International. Hans gedigna kunskaper och erfarenhet gör honom till ett gott val. Arbetet med att finna en ny VD påbörjas omedelbart", säger Bengt Braun.

Arbetsgrupper tillsätts för genomlysning av strategiska huvudalternativ, redovisning, ersättningssystem, etik samt kommunikation och strategi.

"Det är viktigt att dessa grundläggande frågor bearbetas med styrelsen i spetsen. Skandias kunder, aktieägare och andra intressenter måste ha förtroende för vad som görs, med vilket syfte det görs och hur det görs", fortsätter Bengt Braun.

Advokat Otto Rydbeck utses för att i samarbete med auktoriserade revisorn Göran Tidström i ett aktieägarperspektiv granska väsentliga transaktioner mellan Skandia och Skandia liv. Vidare skall utredningen omfatta principerna för den så kallade redovisningsmetoden embedded value, dess tillämpning och beslutsordning avseende ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

Press-och analytiker bjuds in till informationsmöte idag onsdag
den 16 april kl 10.00
Plats: Skandia, Sveavägen 44 i Stockholm.

Eventuella frågor:
Odd Eiken, vVD Strategi & Kommunikation telefon 08-788 25 00
Gunilla Svensson, pressekreterare, telefon 070-57 57 578