Folkpartiet

Leijonborg: Gränshinder fel väg mot bidragsmissbruk

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 18:00 CET

Joakim Bergström
Pressekreterare
08-786 45 82
070-772 74 47


Regeringen har missat möjligheter inom EU:

Gränshinder fel väg mot bidragsmissbruk

- Statsministern har nyligen kommenterat risken att det svenska välfärdssystemet kommer att överutnyttjas när gränserna öppnas för medborgare i tio nya EU-länderna. Det finns mot bakgrund av uttalandet skäl att fråga vad regeringen egentligen gjort inom EU för att få fram regler som långsiktigt tryggar såväl den fria rörligheten som medlemsländernas möjligheter till eget beslutsfattande på välfärdsområdet.

Det skriver fp-ledaren Lars Leijonborg i en interpellation till statsminister Göran Persson idag, måndag.

- Regeringen förefaller hittills ha missat möjligheten att verka för sådana förändringar i EU:s fördrag och direktiv som skulle lösa det problem Rollén-utredningen och statsministern pekat på. I stället för att arbeta för sådana generella regelförändringar, som är nödvändiga för att garantera den fria rörligheten på längre sikt, väljer regeringen om man får tro statsministern - diskrimineringsvägen.

Det är fel väg, menar Leijonborg, och frågar därför statsministern:

- Har regeringen vidtagit några åtgärder för att ändra föreslagna EU-regler för att motverka riskerna för felutnyttjande av välfärdssystemen, som EU:s utvidgning kan accentuera?

- Vilka åtgärder ämnar statsministern nu vidta för att långsiktigt ställa samma krav på försörjningsplikt på arbetstagare från andra EU-länder som kommer till Sverige, som ställs på studenter och andra som vill flytta hit?


Interpellationen i sin helhet finns på www.folkpartiet.se