Folkpartiet

Leijonborg i Lund: Ja till euron gynnar svensk forskning och studentutbyte

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2003 14:20 CEST

- Ett ja till euron skulle förenkla avsevärt för svenska studenter och forskare. Stora delar av svensk forskning finansieras genom EU-bidrag och betalas därför i euro. På grund av växelkursförändringar mellan kronan och
euron kan det faktiska värdet i kronor på ett sådant bidrag variera med upp
till 19 procent under en fyraårsperiod. Forskning förutsätter långsiktighet
och då måste forskargruppen veta hur mycket pengar den har att röra sig
med. Utbildning och forskning är viktiga grunder för Sveriges framtida
tillväxt som inte får äventyras genom ett nej till euron.

Det konstaterade fp-ledaren Lars Leijonborg och folkpartiets talesman i
högskolefrågor, Ulf Nilsson, när de på torsdagen tillsammans med Marie
Wahlgren, riksdagsledamot (fp) presenterade partiets rapport Ja till euron
? för forskningens och den högre utbildningens skull.

- Precis som småföretag som handlar med andra EU-länder och idag måste
gardera sig mot växelkursförändringar, drabbas också studenter som väljer
att studera i ett annat EU-land om Sverige står utanför euron.
Utanförskapet kan kosta de drygt 16 000 studenter som idag studerar i ett
annat EU-land, nästan en femtedel av studiemedlet, vilket naturligtvis är
helt orimligt.

- Europa behöver mer gemensam forskning - inte mindre. Gemensam forskning
kräver gemensamma insatser och gemensamma förutsättningar. Den som vill se
mer av samarbete mellan europeiska forskare bör rösta ja till euron,
avslutade Leijonborg (fp).

(See attached file: hogskoleeuro.pdf)

Joakim Bergström
Pressekreterare
08-786 45 82
070-772 74 47