Folkpartiet

Leijonborg i nyhetsbrev: Persson bluffar om äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 13:13 CEST

Joakim Bergström
Pressekreterare partiledarstaben (fp)
070-772 74 47

- Göran Persson säger att han vill göra äldreomsorgen till en valfråga. Men det är fräckt att komma med nya löften om gamlas rätt till särskilt boende när samma löften från förra valet har svikits. Då lovade Persson 10 000 fler platser i särskilda äldreboenden - hittills i mandatperioden har antalet istället minskat med drygt 10 000!

Det skriver fp-ledaren Lars Leijonborg i sitt nyhetsbrev på torsdagen. Han påpekar att folkpartiets enskilt största utgiftssatsning i årets ekonomiska motion är ett stimulansbidrag till kommuner för att åstadkomma en värdigare äldreomsorg och fler äldreboenden.

- Det är socialdemokraterna som varit ansvariga under de år då försämringarna inom äldreomsorgen fått fortgå. Den exakta siffran på nedgången i platser i särskilda äldreboenden sedan s-löftet utfärdades till det senaste helåret (2004) är enligt socialstyrelsen 10.700. Ingenting tyder på att utvecklingen inom äldreomsorgen har vänt. Rapporterna om vanvård duggar tätt, de ekonomiska resurserna i förhållande till antalet vårdbehövande har minskat och antalet platser i särskilda boenden minskar.

Det är också typiskt att det nya löftet om plats i äldreboenden till alla som vill saknar finansiering. "Det ska tas ur tillväxten", säger statsministern, och låtsas inte om alla tidigare vallöften som redan övertecknat det utrymmet.

- På en punkt har Göran Persson rätt. Äldreomsorgen bör bli en valfråga. För om vi inte klarar äldreomsorgen ens innan de stora fyrtiotalistkullarna blivit mycket vårdbehövande, hur ska vi då klara den senare, när "äldrechocken" är verklighet?

Läs Lars Leijonborgs nyhetsbrev här: http://www.folkpartiet.se/templates/News____11475.aspx