Folkpartiet

Leijonborg och Olofsson: Regler som omfattar alla bättre än övergångsregler

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 14:26 CET

Leijonborg (fp) och Olofsson (c) i brev inför EU-toppmötet:
Regler som omfattar alla bättre än övergångsregler

-Folkpartiet och Centerpartiet betraktar rätten till fri rörlighet som en hörnsten i det europeiska samarbetet. Att länder inför regler som inskränker den fria rörligheten för vissa EU-medborgare är oroande. Lösningen ligger inte diskriminerande lagstiftning för några till förmån för andra. Det menar centerledaren Maud Olofsson och folkpartiledaren Lars Leijonborg i ett brev inför EU-toppmötet i Bryssel.

Brevet är ställt till de liberala ledare som ska delta på mötet. I den kretsen ingår EU-kommissionens ordförande Romano Prodi, EU-parlamentets talman Pat Cox, Belgiens, Danmarks, Finlands och Sloveniens premiärministrar.

När Unionen inom kort kommer att bestå av länder med betydande skillnader i välfärdsnivå och levnadsstandard, finns det en viss risk för att de nationella välfärdssystemen kan bli föremål för ett omfattande tryck i form av felutnyttjande. Riskerna får dock ses som små i jämförelse med fördelarna med en välordnad arbetskraftsinvandring.

Övergångsregler som tillämpas gentemot vissa nationaliteter är ingen lösning på detta problem. Risker för bedrägligt utnyttjande av välfärdssystem finns även idag och bör bekämpas både genom generella förändringar i de nationella välfärdssystemen och genom EU-regler som omfattar alla medborgare. Snarare än att välja diskriminerande sjuåriga övergångsperioder för den fria rörligheten, menar vi att en ändring av domstolens definition av ”anställd” och ”egenföretagare” skulle kunna vara en del av en tillfredsställande och långsiktig lösning. Detta är även viktigt om vi ska kunna behålla såväl den grundläggande fria rörligheten som medlemsländernas rätt att själva bestämma över sina välfärdssystem, skriver Leijonborg och Olofsson.

Brevet i sin helhet kan läsas på folkpartiet.se och centerpartiet.se

Johan Hammarqvist
pressekreterare (c)
070-326 15 02

Joakim Bergström
pressekreterare (fp)
070-772 74 47