Folkpartiet

Leijonborg om det ekonomiska läget: Kortare studietider minskar brist på arbetskraft

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 08:40 CEST

I sitt traditionella sommartal i Marstrand på lördagen redovisade Lars Leijonborg en del av folkpartiets utgångspunkter inför de diskussioner partiledarna i regeringen ska ha i augusti, bland annat om budgetpropositionen för 2008.

– Huvuduppgiften är att få fram fler människor som kan söka det rekordstora antalet lediga jobb. Om vi inte lyckas med det hotar överhettning. Reformer som på olika sätt ökar utbudet av arbetskraft måste i det här konjunkturläget ha prioritet. Det behövs ett större jobbavdrag, reformer för snabbare genomströmning i utbildningssystemet och nya grepp för att få sjukskrivna snabbare tillbaka i arbetslivet, säger Leijonborg.

– En väg att få fler att söka de lediga jobben är att se till att den tid studenterna tar på sig fram till examen minskar. Svenska ungdomar kommer ut i arbetslivet senare än ungdomar i andra länder. Det beror delvis på att många väljer att göra ett studieuppehåll efter gymnasiet men också på att studietiden inte används tillräckligt effektivt. Den genomsnittliga studietiden till en fil kand-examen är fyra år, vilket är ett år mer än det är tänkt. I en undersökning nyligen framgick att 40 procent av studenterna tycker att kraven är för låga – studier som ska vara på heltid motsvarar inte heltidsstudier, säger Leijonborg.

En väg att korta studietiderna är att ge mer lärarhandledning. Undersökningar visar att det finns studenter som bara träffar en lärare två timmar per vecka.

– Kvaliteten har gröpts ur. Det behövs lärarhandledning, både för att få hjälp och känna krav. Regeringen höjde anslaget per student i sin första budget och ytterligare höjningar bör komma under mandatperioden, säger Leijonborg.

En annan väg att stimulera eleverna att bli färdiga i tid är att införa en examenspremie. Den idén kommer att utredas av den studiesociala utredning som regeringen planerar att tillsätta i höst.


Kontakt
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Lars Leijonborg
070-772 74 47
eva-marie.byberg@education.ministry.se