Folkpartiet

Leijonborg sommartalar i Marstrand:Europasamarbetet viktigare än någonsin - utanförskapets pris blir högt

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2003 19:27 CEST

- Europasamarbetet är viktigare än någonsin för Sverige. Vi har exempelvis ingen möjlighet att på egen hand åstadkomma det genombrott för frihandel som både vi och de fattiga länderna är så beroende av. Vi kan inte ensamma rädda Östersjön, säkra alla rostiga kärnvapen på Kolahalvön eller få världen att minska sina koldioxidutsläpp. Vi är beroende av våra grannar och att de lyssnar på oss. Men våra vänner i Europa kommer att lyssna mindre på oss om vi säger nej till euron. Priset för det utanförskapet kan bli högt.

Det sade fp-ledaren Lars Leijonborg när han på lördagen höll sitt sommartal i Marstrand i Bohuslän.

Leijonborg anklagade nej-sidan inför folkomröstningen för att ha en ”dold
agenda”:

- Nej till euron är för de flesta av nej-sidans aktiva bara ett steg på vägen mot nej till EU. En Temo-mätning visar också att den hårda kärnan av nej-röstare står bakom uppfattningen att Sverige bör lämna EU. Det finns en risk att ett "nej" den 14 september startar en process som först minskar Sveriges inflytande i EU och sedan, som en följd av det, minskar stödet för fortsatt medlemskap. En sådan utveckling skulle inte gynna Sveriges långsiktiga intressen, menade Leijonborg.

Den hittills opublicerade Temo-undersökningen gjordes av på uppdrag av Eurofakta i april 2003. Den visar att 63 procent av svenska folket, alltså en bred majoritet, anser att Sverige bör vara kvar i EU medan 30 procent anser att Sverige bör gå ur. Bland dem som tänkte rösta ja till euron var fördelningen 92-5 och bland de osäkra väljarna 59-24 till stöd för fortsatt medlemskap. Men bland nej-röstarna var majoriteten omkastad, 52-38 till förmån för utträde.

Men det är faktiskt bara hos den hårda kärnan av nej-sägare som utträdeskravet har majoritet. I undersökningen ställdes även frågan om man var ”mycket negativ” eller ”något negativ” till euron. Bland den hälft av nej-röstarna som svarade ”mycket negativa” var fördelningen 67-23 till förmån för utträde. Men bland de övriga nej-sägarna, som var ”något negativa” till euron, stödde faktiskt en majoritet fortsatt EU-medlemskap (49-42). Om man tar bort just den mest negativa gruppen ur materialet – nej-sidans hårda kärna - visar det sig alltså att det svenska EU-medlemskapet har stöd av en majoritet i alla andra grupper.

Leijonborg presenterade i samband med talet en rapport med titeln ”Europa-samarbetet viktigare än någonsin”. I den finns också en genomgång av vad de partier och grupper som dominerar nej-sidan vill i fråga om fortsatt EU-medlemskap.

- Med undantag för centerpartiet vill nej-sidans alla partier och viktiga grupper att Sverige ska lämna EU. Men för att inte skrämma bort potentiella väljare har nej-sidan allt intresse av att tona ner det kravet just nu. De tveksamma väljarna är inte alls så kategoriska EU-kritiker som kampanj-ledningen. Till skillnad mot den hårda kärnan vill de flesta av dem inte lämna EU. Därför är det viktigt att berätta för väljarna vad ett nej nu kan leda till på sikt, menade Leijonborg.

P g a tekniska problem finns rapporten olayoutad på www.folkpartiet.se. Rapporten kan med fördel beställas i wordformat av Katarina Odmark, katarina.odmark@liberal.se.

Martina Lind, Politisk sekreterare
070-772 74 47