Kultur i Väst

Lekfull turnépremiär i Trollhättan

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 07:40 CET

De har kallats för en "epokgörande förnyelse av den klassiska konsertformen". Andra skulle kanske bara säga att de är formidabla musiker med ovanlig leklust och stort mod. Helt klart är att nutida och klassisk konstmusik sällan blir så levande som när europeiska blåsarkvintetten Carion har konsert – helt utan noter. Nu är de i Sverige för turné, med offentlig premiär i Trollhättan på lördag.

För sex år sedan vann den då färska ensemblen Danmarks Radios stora kammarmusikpris efter att ha spelat György Ligetis krävande "Sex bagateller" – utantill. Några månader senare gav Carion sin första konsert helt utan noter, och har sedan dess alltid framfört repertoaren utantill. Friheten använder de till kontakt med varandra och publiken och, inte sällan, till koreografi som förstärker musikens uttryck.

– En konsert med Carion glömmer man inte‚ det är en helhetsupplevelse, säger turnéproducent Vanessa Labañino på Musik i Väst.

Carions mål är kombinera kammarmusik på högsta konstnärliga nivå med ett perfekt samspel mellan musikerna. Lägg till lekfullhet och en spännande repertoar så kan du nästan föreställa dig. Som lyssnare kan du ta in musiken med flera sinnen samtidigt, utan filter.

Internationell elitensemble
Det är ett koncept som går hem. Carions resor över kontinenten lämnar ett pärlband av lyriska recensioner och förtjusta konsertbesökare efter sig. Kvintetten etablerar sig nu som en internationell elitensemble, med en helt egen kombination av progressiva framföranden och okomplicerat tilltal.

Musiken väljs med hjärtat; ensemblen spelar bara musik de älskar. Det innebär en varierad och överraskande repertoar, som dessutom skiljer sig mellan konserterna. Det exakta innehållet vid varje konsert under den svenska turnén har nämligen valts av respektive konsertarrangör. Publiken kommer att möta ett av fyra program med olika sammansättning, där verk av bland andra Béla Bartók, Carl Nielsen, Wolfgang Amadeus Mozart och Jacques Ibert kan ingå. En del är modernt, en del klassiska blåskvintetter och en del omarrangerat speciellt för ensemblen.

Konserter
lö 20 nov, 16.00, Missionskyrkan, Trollhättan, Trollhättans Konsertförening
må 22 nov, 18.00, Laholms teater, Laholm,
Musik i Halland
on 24 nov, 19.00, Musikgemaket, Slottet, Halmstad,
Musik i Halland
lö 27 nov, 17.00, Konstmuseet, Borås,
Kammarmusiken i Borås
sö 28 nov, 18.00, Dergårdsteatern, Lerum,
Kammarmusik i Lerum

Förutom de offentliga konserterna gör Carion under perioden en rad framträdanden på skolor och workshops på kulturskolor, med början i Falkenberg den 18 november.

Samarbete över länsgränserna
Turnén med Carion är ett av flera samarbeten mellan Musik i Halland och Musik i Väst.

– När det gäller internationella kulturutbyten är det viktigt att vi samverkar länsmusikorganisationer emellan, menar Vanessa Labañino.

– Det håller kostnaderna nere, men framför allt ger det ett utökat kontaktnät, fler idéer och större publik.

– Det är jätteroligt att kollegorna i Halland är med; inte minst att de förmedlar så många konserter för ung publik.

Utbildade i Europa och USA
Carions medlemmar kommer från Danmark, Frankrike och Lettland, och är utbildade i några av Europas och USA:s främsta högre musikutbildningar:

Hélène Navasse, flöjt
Egils Upatnieks, oboe
Egīls Šēfers, klarinett
Niels Anders Vedsten Larsen, fagott
David M.A.P. Palmquist, valthorn

Gruppen har numera Danmark som bas.

Sagt om Carion
”These young players are just the best there is and I am honored and indeed very lucky to have been given the chance to play with them.”
Sir James Galway

”Låt mig säga det med detsamma: min beundran för dessa fem unga musiker känner inga gränser! Man måste ha upplevt det i verkligheten för att helt förstå vilken epokgörande förnyelse av den klassiska konsertformen det handlar om här.”
Jens Østergaard

Fler länkar
Verkförteckning och mer information
Carion på YouTube
Turnéevenemanget på Facebook
Carions webbplats
Carion på Twitter

Mer information
Kontakta Vanessa Labañino på Musik i Väst
tel  0703 49 21 61
e-post vanessa.labanino@miv.se

Musik i Väst har nyfikenhet som uppdrag. Vi ska förnya och förbättra musiklivet på alla områden och inom alla genrer i Västra Götalands 49 kommuner. Detta uppdrag kommer från Statens Kulturråd och Västra Götalandsregionen. Verksamheten är inte vinstdrivande utan finansieras med medel från region och stat. Fokus ligger på kvalitet, inte kvantitet, men Musik i Väst är ändå regionens största musikproducent.

Musik i Väst stiftades 1988, men är sedan 2007 ett varumärke och en arbetsenhet i förvaltningen Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen.

Musik i Halland är ett regionalt utvecklings- och kunskapscentrum för Hallands musikliv. Huvuduppgiften är att erbjuda musikupplevelser av hög konstnärlig kvalité.

Arbetsinnehållet är inriktat på produktion, förmedling, stöd och utbildning med ett ansvar för musik inom alla genrer. Ett viktigt inslag är att värna om det professionella musiklivet.