Posten Frimärken

Lekfulla tomtar på årets julfrimärken

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2004 15:18 CET

Imorgon den 11 november ger Posten ut årets julfrimärken. De visar glada och lekfulla tomtar som hoppar bock, postar brev och åker spark. Björn Berg, illustratören bakom Emil i Lönneberga, har tecknat tomtarna. Dessutom kommer frimärken med vinterfåglar samt landskapshus från Skåne, Blekinge, Västmanland och Lappland.

De lekfulla tomtarna busar i snön när de hoppar bock, postar brev, åker omkull med sparken och bär julgran. De underfundiga tomteteckningarna är skapade speciellt för årets julfrimärken av den välkände illustratören Björn Berg.

- Jag kan helt enkelt inte låta bli att teckna tomtar. Jag är övertygad om att tomten finns. Den grå tomtenissen kan vara lite gnällig, men på frimärkena har jag valt att göra tomtarna glada. Det är ju juletid, säger Björn Berg.

Välbekanta vinterfåglar
Fyra av våra mest välkända vinterfåglar kommer också på frimärke. De stannar kvar under den kalla vintertiden och ses ofta äta ur kärvar och från fågelbord.
Talgoxen med sin gula buk ses ofta vid fågelborden liksom domherren, som de flesta känner till utseendet. Buken är röd hos hannen med svart hjässa. Gulsparven söker sig till gårdar och samhällen om vintern. Tallbiten visar sig ofta orädd när den hoppar på marken eller klänger i träd. Hannen är röd och honan gulbrun i fjädrarna.

Landskapshus från Skåne, Blekinge, Västmanland och Lappland
Nu är det dags för den tredje delen i Postens serie om landskapshus. De visar en kringbyggd skånegård, en högloftsstuga från Blekinge, en bergsmansgård från Bergslagen och en skogssamisk timmerkåta. Frimärkena bygger liksom tidigare på akvareller av arkitekt Laila Reppen.

Posta julkorten senast den 16 december
Sista inlämningsdag för julkorten för utdelning före julafton är den 16 december. Årets och tidigare års valörlösa frimärken kan användas för julhälsningar fram till och med den 27 december 2004

Digitala pressbilder finns att hämta på:
http://cws.huginonline.com/P/134112/pressbilder.html

Vid frågor kontakta:
Åsa Ivarsson, informatör, tel 08-781 54 96, mobil 070-980 51 41,
e-post asa.ivarsson@pf.posten.se
Thérèse Bergling, informatör, tel 08-781 64 60 (även mobil), e-post therese.bergling@pf.posten.se


Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,3 miljoner hushåll och 800 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 35 000 medarbetare och en omsättning på över 24 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Fakta om frimärksutgåvorna

Utgivningsdag 11 november

Jul 2004 - Tomtesysslor och Tomtelek
Förlagorna är tecknade av Björn Berg och Gustav Malmfors har stått för typografin. Fyra motiv ges ut i häfte om tio självhäftande frimärken. Frimärkena trycks i fyrfärgsoffset. Dessutom ger Posten ut rullfrimärket Tomtelek med vanlig gummering. Frimärkena är avsedda för inrikes julpost.

Vinterfåglar
De fyra vinterfåglarna förekommer ofta i gammal folktro och skrock.
Förr i tiden trodde man att Talgoxen (Parus major) var en otursfågel. Tittade fågeln in genom fönstret på julafton förvarnade den om död. Talgoxens besök kunde även varsla om svårt oväder eller starkt snöfall. För en jägare i skogen innebar det jaktlycka om han visade sig men för samerna betydde det motsatsen.
Förr trodde man att det förde olycka med sig att skjuta Gulsparven (Emberiza citrinella). Men fågeln var inte populär och i Sydsverige trodde man att den kunde vålla gulsot om den flög över hustaket precis då man gick upp.
Vintertid uppträder Tallbiten (Pinicola enucleator) i flock. Fågeln håller mest till i ödemarken och lär förr ha varit så godtrogen mot människor att den lätt kunnat fångas och sättas i bur. Därför lär tallbiten ha kallats dumjöns eller dumsnut.
Enligt en gammal legend försökte Domherren (Pyrrhula pyrrhula) dra taggarna ur Kristi törnekrona och då färgades bröstet rött av blodet. Enligt folktro kan ett besök på vintern sia om förändring i väderleken.

Frimärkena baseras på fotografier av Tero Niemi. Fåglarna på frimärkena har förstärkts genom tuschteckningar av Lars Sjööblom. Gustav Malmfors står för typografin. Frimärkena trycks i fyrfärgsoffset och ges ut i häfte om fyra frimärken och fyra motiv. Frimärkena passar för utrikes brev med valör 10 kronor som gäller för 1:a klass brev till hela världen.

Landskapshus 3
Skånegården karaktäriseras av den kringbyggda gården i korsvirke och halmtak. Byggnaden har inspirerats av hus från Danmark och Tyskland. Bergsmansgården är hämtad från Bergslagen i Västmanland. I bergsmännens gemensamma hytta förädlade de malmen till järn och husen vittnar om att de fanns i en förmögen bygd. Landskapshuset från Lappland är en skogssamisk timmerkåta, en liten träbyggnad med ett enda rum och ett rökhål i taket. Blekinge representeras av högloftsstuga eller sydgötiskt hus, en ovanlig och ålderdomlig byggnadstyp som tros ha kommit till Sverige genom tyska handelsmän under medeltiden. Huset förekommer i södra och sydvästra Sverige.

Frimärkena bygger på akvareller av landskapsarkitekt Laila Reppen. Gustav Malmfors har gjort den grafiska formen. Piotr Naszarkowski har graverat de fyra frimärkena. De trycks i tre färger ståltryck respektive två färger ståltryck (Timmerkåta) och ges ut på rulle. Valörerna är 50 öre (Timmerkåta), 1 krona (Bergsmansgård), 7 kronor (Skånegård) och 9 kronor (Blekingestuga).

Fakta om julpost 2004 - inrikes
Nyhet! Efter den 27 december gäller årets och tidigare års utgivningar av valörlösa inrikes julpostfrimärken som fullt porto för inrikes ekonomibrev upp till 20 g. Det går även att använda julpostfrimärkena för både in- och utrikes brev till ett portovärde enligt aktuell prislista för inrikes ekonomibrev upp till 20 g. Komplettera då med frimärken upp till ordinarie porto.

Fakta om julpost 2004 - utrikes
Sista inlämningsdag för julpost till EU samt Island, Norge och Schweiz är den 16 december.
För övriga Europa är sista inlämningsdag den 13 december och för julpost till övriga världen gäller den 10 december.

Julfrimärken utrikes från tidigare år går att använda men gäller endast för den valör som står på frimärket och måste kompletteras upp till tio kronor (porto för 1:a klass brev till hela världen).