Norrköpings kommun

​​​Lekplatser i kommunen ska kunna användas av alla barn

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2017 08:05 CEST

Lekplatser i kommunen ska vara tillgängliga och kunna användas av alla barn. Tekniska nämnden har i år infört ett bidrag som ska kunna användas för att tillgängliggöra lekplatser som inte ligger på kommunens egen mark.
Bidraget kan sökas för lekplatser som ligger på samfälld mark.

Tekniska nämndens riktlinje för ny- och ombyggnation av lekmiljöer, som antogs 2013, säger att barn och ungdomar i tätorter ska ha tillgång till bra lekmiljöer.

Kommunens egna satsningar på lekmiljöer prioriteras bland annat utifrån var det bor flest barn och var tillgången på bra lekmiljöer är som lägst. Att det finns tillgång till kommunalägd mark är en förutsättning för att kommunen ska investera i en lekmiljö.

Tillgänglighetsbidraget kan sökas av vägförening, vägsamfälligheter och samfälligheter som har lekplatser som är allmänt tillgängliga i kommunen. Sista dag för ansökan är 31 oktober 2017.
– Tillgänglighetsbidraget är till för att även de lekmiljöer som inte ägs av kommunen ska vara tillgängliga och kunna användas av alla barn oavsett förutsättningar, säger Carolina Olsson, landskapsarkitekt på Norrköpings kommun.

I år finns det totalt 250 000 kronor att söka i bidrag. Norrköpings kommun medfinansierar 50 procent av kostnaden för anpassningen.

Upplysningar:
Carolina Olsson
Titel: landskapsarkitekt, tekniska kontoret
Telefon: 011-15 27 07
___________________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 011-15 21 95

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!