Lemminkäinen Sverige AB

LEMMINKÄINEN UTFÖR GRUNDFÖRSTÄRKNING AV STOCKHOLMS CENTRALSTATION

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 12:00 CEST

 LEMMINKÄINEN OYJ      PRESSMEDDELANDE       2010-09-16 KL 12:00

LEMMINKÄINEN UTFÖR GRUNDFÖRSTÄRKNING AV STOCKHOLMS CENTRALSTATION

 Lemminkäinen har vunnit en anbudstävlan om grundförstärkningen av Stockholms Centralstation. Beställaren är Jernhusen AB och entreprenadens värde uppgår till cirka 100 miljoner kronor. Lemminkäinens insats ingår i en större entreprenadhelhet. Utöver omfattande stålpålning innefattar entreprenaden även rivnings-, gräv-, stålkonstruktions- och betongarbeten. Lemminkäinens del av byggarbetet inleds i november 2010 och grundförstärkningen slutförs sommaren 2012.

 Lemminkäinen har utfört grundförstärkning i Sverige sedan 1999. Bland Lemminkäinen Infras tidigare grundarbeten i Sverige finns Norrbro, Stockholms äldsta stenbro, vars grundförstärkning genomfördes åren 2007–2008. Ett annat viktigt projekt var grundförstärkningen av Bankajen i riksdagshusets omedelbara närhet i Stockholm åren 2002–2003.

 - Den nya beställningen innebär en avsevärd förstärkning av Lemminkäinens position på marknaden för grundarbeten i Sverige, säger direktör Jouko Viitala på Lemminkäinen Infra Oy.

 

 LEMMINKÄINEN OYJ

Koncernkommunikationen

  

MER INFORMATION:

 Direktör Jouko Viitala

Lemminkäinen Infra Oy

tfn +358 40 538 1768

jouko.viitala@lemminkainen.fi

 Projektchef Risto Takkinen

Lemminkäinen Sverige AB

Tfn 08-545 253 86

risto.takkinen@lemminkainen.se

 

DISTRIBUTION:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

De viktigaste medierna

www.lemminkainen.fi

  

Lemminkäinen-koncernen har verksamhet på alla områden inom byggbranschen. Koncernens verksamhetsområden är husbyggande, infrastrukturbyggande, husteknik och byggprodukter. Omsättningen år 2009 uppgick till 2,0 miljarder euro, varav internationell verksamhet stod för drygt en fjärdedel. Koncernen sysselsätter cirka 8 600 personer. Lemminkäinens Oyj:s aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Oy.