Lemminkäinen Sverige AB

LEMMINKÄINEN VINNER STORT INFRASTRUKTURKONTRAKT I SVERIGE

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 10:47 CEST

Lemminkäinen kommer att bygga ett nytt utskov för Bergeforsen Kraft AB i Timrå. Arbetet kommer att starta i juni 2011 och beräknas vara klart i slutet av 2014. Kontraktet är värt omkring 400 miljoner kronor. Det nya utskovet kommer vid behov även att kunna användas för att effektivt minska kraftverkets vattenreserv och därmed bidra till en ökad dammsäkerhet.

Kontraktet omfattar avancerade anläggnings- och grundläggningsarbeten, betongarbeten samt berg- och tunnelarbeten, bland annat en 60 meter lång tunnel, 250 000 m3 dagbrottsbrytning, 450 000 m3 jordschakt och gjutning av 15 000 m3 massiv, armerad betong. Det nya utskovet kommer att anläggas i ett bebyggt område och tunneln kommer att byggas under den hårt trafikerade järnvägen Ådalsbanan. Väg 331 korsar byggarbetsplatsen och måste därför ledas om.

Bergeforsen Kraft AB ägs av Vattenfall AB och Eon Vattenkraft Sverige AB. Kraftverket togs i drift 1955 och producerar årligen omkring 735 gigawattimmar el. Distributionsnätet täcker Hälsingland.

Lemminkäinen har verkat på den svenska infrastrukturmarknaden sedan mitten av 1990-talet. Bolaget arbetar för närvarande med att förbättra stabiliteten och dammsäkerheten på två av Eon Vattenkraft Sverige AB:s dammar i Ramsele. Den nordiska infrastrukturmarknaden är ett av Lemminkäinens strategiska tillväxtområden.

MER INFORMATION:

Jouko Viitala, direktör

Lemminkäinen Infra Oy

Tel. +358 40 538 1768

jouko.viitala@lemminkainen.fi

Risto Takkinen, regionchef

Lemminkäinen Sverige AB

Tel. 0768 - 42 11 31

risto.takkinen@lemminkainen.se

DISTRIBUTION:

NASDAQ OMX Helsinki Ltd

Major media

www.lemminkainen.fi

Lemminkäinen Group verkar inom byggbranschens alla sektorer. Verksamheten är organiserad i tre områden: byggkonstruktion, infrastruktur och tekniska byggtjänster. 2010 uppgick omsättningen till omkring 2 miljarder euro, varav cirka en fjärdedel utgjordes av internationella verksamheter. Koncernen har cirka 8 300 anställda. Lemminkäinen Corporations aktie är listad på NASDAQ OMX Helsinki Ltd. www.lemminkainen.fi

Konsten att lyckas – Lemminkäinen är ett finskt byggbolag som grundades redan 1910. Idag verkar Lemminkäinen Group över hela världen inom byggbranschens alla sektorer.