Lemontree Enterprise Solutions AB

Lemontree eGo – enklare, öppnare och effektivare

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:24 CEST

Lemontree har tagit nästa steg med eGo för att hjälpa kommuner och myndigheter att uppfylla regeringens övergripande mål för e-förvaltning – ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt”. 

Lemontree har vidareutvecklat sin helhetslösning – eGo – för digitaliserad och automatiserad e-förvaltning. Ny funktionalitet för ökat verksamhetsstöd och utökad mobilitet har varit fokus. Samtidigt har gränssnittet och användarupplevelsen förbättrats med hjälp av den marknadsledande produkten Public 360⁰.

Lemontree har sedan ett år tillbaka levererat eGo till små och medelstora kommuner och myndigheter. ”eGo som komplett helhetslösning har mottagits mycket väl. Marknaden har dock haft önskemål om att dokument- och ärendehanteringsdelen av eGo borde moderniseras och täcka fler verksamhetsområden än diariet och registraturen”, säger Andreas Lalangas som är en av Lemontrees experter på e-förvaltning.

Återkopplingen från marknaden har medfört att eGo numera är helt modulärt och kan införas i mindre steg. I vissa kommuner eller myndigheter vill man börja med automatiserade e-tjänster eller ärendehanteringen, andra vill börja med att digitalisera arkiveringen eller utöka stödet för mobilitet. Detta är nu fullt möjligt, och ger kunden möjlighet att sedan växa in i helheten i den takt som kunden önskar.

Med Public 360⁰ som en del av eGo ökar även möjligheten att skräddarsy eGo efter enskilda kunders behov samt att täcka fler verksamhetsområden. Därigenom utvidgas målgruppen för eGo till att även inkludera stora kommuner och myndigheter, vilka tidigare inte varit aktuella på grund av begränsad funktionalitet och mindre möjligheter till anpassningar. eGo kan som tidigare levereras som en tjänst i molnet eller installeras för drift i egen regi.

”Vi är väldigt stolta över att Lemontree valt att inkludera Public 360⁰ som ärende och dokumenthanteringskomponent i eGo för att vidareutveckla lösningen och bredda målgruppen. Software Innovation delar Lemontrees stora engagemang och beslutsamhet att erbjuda marknadens enda helhetslösning för kostnadseffektiv e-förvaltning”, säger Bengt Sareyko, vd för Software Innovation i Sverige.

Lemontree levererar eGo i samarbete med bland annat Software Innovation och Inera.

För ytterligare information:
Andreas Lalangas, Solution Director, Lemontree, telefon: 0735-130 798

Om Lemontree

Lemontree levererar IT lösningar för integrerad och automatiserad informationshantering för att förbättra våra kunders verksamhet. Vi hjälper våra kunder att nå resultat genom att förenkla
det som är svårt och ta bort det som tar tid.
Lemontrees framgång är starkt förknippad med vår kompetens och förmåga att skapa färdiga lösningar baserade på ledande produkter från våra partners. Lemontrees kunder finns främst bland
teleoperatörer, offentlig sektor, bank och försäkring i Sverige och Norge.

Vårt varumärke är viljan och förmågan att anstränga oss utöver det vanliga. Vårt snabbt ökande antal kunder och personal är beviset för att vår blandning av strategi, teknik och engagemang är skillnaden som gör skillnaden. Lemontree är ett Gasellföretag och har sedan 2010 den högsta kreditratingen AAA. Fler än 100 engagerade medarbetare jobbar på våra kontor i Stockholm och Oslo. Besök www.lemontree.se för mer information.