Lemontree Enterprise Solutions AB

Lemontree tecknar ramavtal med Arbetsförmedlingen

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 08:59 CET

Lemontree har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Arbetsförmedlingen med option på ett + ett års förlängning. Lemontree är en leverantör som Arbetsförmedlingen bedömer kommer att behövas för att säkerställa myndighetens tillgång till adekvat stöd vid framtida arbeten med e-förvaltning.

Arbetsförmedlingen strävar efter en fortsatt ökad automatiseringsgrad som innebär få manuella verksamhetsrutiner. Framtidsplanerna innefattar också utveckling av koncept för att möta nya krav som ställs på myndigheten från olika håll, t.ex. invånare, medborgarna, regeringen och riksdag om att ytterligare digitalisera deras tjänster och möten med deras kundgrupp.

För ytterligare information:

Thomas Martinsson, VD, telefon: 0704- 401 481

Andreas Lalangas, Sales Director, telefon: 0735- 130 798

Om Lemontree

Lemontree är en lösningsleverantör som levererar ledande lösningar för integrerad och automatiserad informationshantering för att förbättra våra kunders lönsamhet.
Lemontrees framgång är intimt förknippad med vår erfarenhet och vår förmåga att skapa färdiga lösningar baserade på ledande produkter från våra partners. Lemontree är ett Gasellföretag och har sedan 2010 den högsta kreditratingen AAA. Besök www.lemontree.se för mer information.