Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth besöker kulturella och kreativa näringar i Visby

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 08:51 CESTIdag den 10 september besöker kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Visby.

Media är välkomna att närvara vid besöken.

Bakgrund
Regeringen presenterade under hösten 2009 en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Målet med handlingsplanen är att skapa långsiktigt goda förutsättningar för entreprenörer. Detta är en del i regeringens satsning på kulturella och kreativa näringar som totalt omfattar 73 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

I juni i år togs ytterligare steg då regeringen beslutade att inrätta ett Råd för kulturella och kreativa näringar. Rådets uppgift blir att belysa viktiga frågeställningar för sektorn och bistå regeringen i arbetet med den antagna handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar.

Regeringen har även beslutat om två konkreta uppdrag. Det första handlar om innovation och design. Målet för uppdraget är att förbättra förutsättningarna för designföretag att växa och utvecklas. Det andra uppdraget syftar till att stärka samarbetet mellan olika aktörer inom kultur och näringsliv genom att utveckla och stärka mäklarfunktioner och nätverk som knyter samman kulturella och kreativa entreprenörer och företag med kunder, uppdragsgivare och vidgade marknader.


Tid och plats:
Tid: 11.00-12.45 Besök och lunch på Leva Kungsgård
Plats: Toftavägen 20, Visby

Tid: 15.30-16.00 Besök hos Thea Design
Plats: Sankt Hansgatan 30, Visby

Tid: 16.15-17.30 Besök hos Kvinnfolki
Plats: Donners Plats 2, Visby

Kontakt:
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91