Utbildningsdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth till ministerrådet i Bryssel den 13 november

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 13:42 CET

Pressmeddelande
10 november 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth deltar i kulturministerrådsmötet i Bryssel den 13 november. Mötet samlar representanter för alla 25 medlemsstater för att diskutera bland annat revideringen av TV-direktivet.

Europeiska unionens kultur- och medieministrar samlas två gånger per år för att fatta beslut i gemensamma frågor och diskutera framtida insatser för EU-samarbetet. Vid rådsmötet kommer ministrarna att diskutera den pågående revideringen av direktivet Television utan gränser, och anta slutsatser om stärkt samarbete kring digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvet. Vidare ska ministrarna diskutera kultursektorns bidrag till tillväxt och sysselsättning i Europa, samt fatta beslut om europeisk kulturhuvudstad 2010.

Lena Adelsohn Liljeroth kommenterar:

- TV-direktivet är en mycket viktig fråga för Sverige. En av de frågor som vi ska diskutera på måndagens möte är möjligheten för Sverige att upprätthålla barnreklamförbudet och alkoholreklamförbudet. Jag ser fram emot att vid mitt första möte med mina europeiska kollegor få diskutera en så angelägen fråga som det enda harmoniserande EU- direktivet vi har inom kulturområdet. Hur reglerna i TV-direktivet är utformade påverkar direkt hela den europeiska TV-branschens möjligheter till utveckling, men också hur alla vi europeiska TV-tittare får ta del av programmen.

- Kulturens roll för tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning i Europa behöver lyftas fram ytterligare, både i Sverige och i samarbetet inom Europa. Jag hoppas att vi kan diskutera oss fram till vilka gemensamma åtgärder vi kan inleda för att främja utvecklingen inom kultursektorn och i de kreativa industrierna.


Kontakt:
Maria Dupont
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91
maria.dupont@educult.ministry.se