Borlänge kommun

Lena Angberg socialchef

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 17:32 CET

Lena Angberg blir ny socialchef i kommunen. Lena vikarierar sedan i september på tjänsten.

Lena Angberg blir därmed chef för den nya resultatenheten för socialt arbete.

Hon kom till Borlänge från Göteborg 1981 och har därmed arbetat 25 år i kommunen - sedan 1989 i arbetsledande funktioner.

- Jag har arbetat som socialsekretarare inom alla fält av socialt arbete. Med familjer, barn och ungdom, missbruk och försörjningsstöd, tvång och frivillighet. Jag var chef för enheten för försörjningsstöd, tidigare socialbidrag, i ca tio år, berättar Lena.

- År 2000 övertog jag ledarskapet för utrednings- och behandlingsenheten. En viktig fråga redan då var att utveckla samarbetet med skolan närmare samt att börja arbeta för en utveckling av missbruksvården i närmare samverkan med bland annat psykiatrin, något som i dag håller på att förverkligas.