Centerpartiet

Lena Ek ansvarig för betänkande om kemikalier

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2004 11:40 CEST

Lena Ek, europaparlamentariker (c), har blivit utsedd till ansvarig i industriutskottet för betänkandet om en gemensam kemikalielagstiftning, det så kallde REACH-direktivet.

- Kemikaliedirektivet var ju en av de stora frågorna i vårens val till Europaparlamentet. EU behöver en tuff miljöpolitik där man håller koll på vilka kemikalier som släpps ut och vilka effekter de har på människor, djur och natur. Det går att förena ekonomisk tillväxt med höga miljöambitioner.

- Detta kommer att vara ett av de allra viktigaste betänkandena de kommande åren och det känns väldigt roligt att ha fått det stora ansvaret.

Kemikaliedirektivet behandlas av tre utskott: miljöutskottet, som är huvudutskott, utskottet för inre marknad och industriutskottet. Varje utskott utser en rapportör och Lena Ek är den enda rapportör som kommer från Sverige