Centerpartiet

Lena Ek (c) om sammanbrutna REACH-förhandlingar: - Ministerrådet sviker miljön

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:30 CET

- Det är ministerrådet som får stå med skammen om ingen uppgörelse kan nås. Så kommenterar Lena Ek det befarade sammanbrottet i förhandlingarna om en ny kemikaliepolitik mellan Europaparlamentet och Ministerrådet.

Förhandlingarna har pågått sedan oktober, då Europaparlamentets miljöutskott med bred majoritet röstade igenom tre viktiga förstärkningar av EU:s kemikaliedirektiv, REACH:

En bindande substitutionsprincip, som säger att farliga kemikalier ska bytas ut om det finns mindre farliga alternativ.
Förbättrad information till konsumenter och användare av kemikalier.
En allmän ansvarsprincip, som gör tillverkare ansvariga för vad deras produkter orsakar.

Under förhandlingarna är det endast ifråga om information som Ministerrådet visat sig vara villigt att söka kompromisser med Parlamentet. Framförallt ifråga om substitution har positionerna varit låsta. Ministerrådet står fast vid sin position att undanta kemikalier med gränsvärden (främst cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande kemikalier) från kravet på substitution.

- Ministerrådet har entydigt gått på de mest miljöfientliga ländernas linje i förhandlingarna, säger Lena Ek. Därför behövs ytterligare ett starkt beslut i Parlamentet.

Mycket talar för att de tre kraven kommer att upprepas med absolut majoritet vid en votering i parlamentet i december. Skulle det bli så, vidtar en formell förhandling (förlikning) mellan Rådet, Parlamentet och Kommissionen.

- Vid en förlikningsförhandling kommer jag att sitta på Parlamentets sida mitt emot den svenska regeringen, säger Lena Ek. Jag har då höga förväntningar på den. Den svenska och andra regeringar måste visa sitt stöd för Europaparlamentet om vi ska lyckas där.

Lena Ek är samordnare för liberala gruppen i Europaparlamentets utskott för industri, teknik, forskning och energi. Hon var en av tre huvudrapportörer för kemikaliedirektivet i första läsningen.


För mer information kontakta:
Lena Ek
Europaparlamentariker (c)
0735 26 40 75

Henrik Sjöholm
Teamledare Lena Eks kontor
+32 473 51 45 74