Centerpartiet

Lena Ek vald till liberal talesman för näringsfrågor

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 14:52 CEST

Lena Ek, europaparlamentariker (c), blev under torsdagen vald till ledamot av Europaparlamentets industri-, IT-, forsknings- och energiutskott. Hon utsågs också till den tunga posten som talesman och samordnare för Europaparlamentets liberala grupp (ALDE) i dessa frågor.

- Jag är mycket glad över att som ny ledamot ha fått detta förtroende. Viktiga frågor framöver kommer att vara att få fart på satsningar på miljövänliga bränslen i EU. Då kommer det behövas bättre samordning och mer forskningsresurser till detta område. USA gör en enorm satsning på att ta fram förnyelsebara bränslen för att minska oljeberoendet. Här kan EU bli bättre. För svensk del innebär detta en stor möjlighet för de gröna näringarna att uvecklas och för att skapa fler jobb.

- Småföretagens situation måste uppmärksammas även på EU-nivå. Regelverk måste förenklas och administration minska.

ALDE är Europaparlamentets tredje största partigrupp och kan därmed spela en vågmästarroll.

Lena Ek blev också invald som ersättare i miljöutskottet och utskottet för kvinnors rättigheter.


Publicerat av: Jessica Andersson (2004-07-22)