Landsbygdsdepartementet

Lena Häll Eriksson ny tillfällig generaldirektör för Skogsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 13:28 CEST

Regeringen har idag utsett Lena Häll Eriksson till att tillfälligt leda Skogsstyrelsen.

- Genom Lena Häll Erikssons tillträde tillförs Skogsstyrelsen god ekonomisk kompetens och stor erfarenhet av myndighetsledning. Detta gör henne väl lämpad att arbeta med att åtgärda de brister som finns med Skogsstyrelsens ekonomi, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Lena Häll Eriksson är idag generaldirektör i Justitiedepartementet. Hon har tidigare varit tf. kanslichef på Sametinget (2005), generaldirektör för Kriminalvårdsstyrelsen (2003-2004) och generaldirektör för Migrationsverket (1996-2003). Dessförinnan var hon statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet (1994-1996). Hon har mångårig erfarenhet av ledning av myndigheter och ledningskompetens med fokus på bl.a. finansiella frågor.

Lena Häll Eriksson tillträder tjänsten den 4 september. Inom kort kommer en öppen rekryteringsprocess att inledas för att tillsätta tjänsten som generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Tidigare generaldirektör Göran Enander går vidare som generaldirektör i Regeringskansliet.

Riksrevisionen lämnande revisionsberättelse med invändning den 19 mars 2008 efter att ha iakttagit flera allvarliga brister hos Skogsstyrelsen bl.a. bristande ekonomisk uppföljning och bristande intern styrning och kontroll. Skogsstyrelsen har därefter tagit fram ett ambitiöst åtgärdsprogram för att komma till rätta med dessa brister. En uppföljning av åtgårdsprogrammet utförd på styrelsens uppdrag av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers i augusti 2008 visar att delar av dessa brister fortfarande kvarstår samtidigt som det föreligger risk för ett starkt negativt ekonomiskt resultat för 2008.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59