Utbildningsdepartementet

Lena Hallengren bjuder in muslimska företrädare för samtal om imamutbildning

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 13:53 CET

Vid olika tillfällen har företrädare för muslimska organisationer fört fram frågan om en inhemsk utbildning för imamer, som ska verka i det svenska samhället.

Som ansvarigt statsråd för frågor om trossamfund bjuder därför Lena Hallengren i morgon tisdagen den 21 mars in en rad muslimska organisationer till ett informellt samtal kring denna fråga.

- Syftet med detta första möte är i första hand att få en samlad bild av de önskemål som finns och konkreta synpunkter på vad en sådan utbildning skulle kunna innefatta, säger Lena Hallengren.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare
08-405 18 89
070-564 34 35