Utbildningsdepartementet

Lena Hallengren och Ibrahim Baylan på seminarium om den likvärdiga skolan

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 09:45 CET

Måndagen den 13 mars medverkar Lena Hallengren, minister för förskola och vuxnas lärande, samt skolminister Ibrahim Baylan i seminariet "Hur står det till med likvärdigheten i den svenska skolan".

Seminariet genomförs med anledning av en granskningsrapport som en grupp experter från OECD har genomfört. Rapporten koncentreras på den sociala och etniska bakgrundens betydelse för studieframgång liksom jämlikheten mellan könen i det svenska utbildningssystemet. Rapportförfattarna anser att Sverige står sig mycket väl i jämförelse med andra länder när det gäller likvärdigheten i utbildningen.

I rapporten framhålls ett antal faktorer av särskild betydelse för likvärdigheten, bland annat en stark och framgångsrik förskola, en väl utformad och bred läroplan, ett utbildningssystem utan återvändsgränder samt en lång tradition av demokratisk vuxenutbildning.

Samtidigt ser granskningsgruppen vissa orosmoln i form av ökade skillnader mellan olika kommuner och grupper samt ökad segregering och den lämnar därför ett antal rekommendationer för att stävja denna utveckling.

Till seminariet är ett stort antal experter från myndigheter och organisationer inbjudna. Rapporten kan rekvireras från Utbildnings- och kulturdepartementet.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare
08-405 18 89
070-564 34 35

Anna Wennerstrand
Pressekreterare
08-405 40 87
0708-17 01 84
anna.wennerstrand@educult.ministry.se