Vänsterpartiet

Lena Olsson: Sänk inte gränsen för när trafikuppgifter kan lämnas ut

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:21 CEST

I en promemoria som läckt från justitiedepartementet avslöjas att regeringen planerar att sänka gränsen för när polis och åklagare får hämta ut trafikuppgifter från telekombolagen. Vänsterpartiets Lena Olsson, justitieutskottet, är orolig för vad detta innebär för den personliga integriteten.

- Gränsen är ju satt för att alla tidigare varit eniga om att det krävs ett visst allvar i brottet för att integritetsintrånget ska ske. Det kallas proportionalitetsprincipen och den finns inskriven i grundlagen och i internationella konventioner som Sverige är skyldigt att följa, säger Lena Olsson.

Idag krävs att brottet kommer att leda till fängelse för att trafikuppgifter ska få begäras ut. I framtiden ska det enligt mediauppgifterna, som bekräftats av Centerpartiets Johan Linander, räcka med att det kan leda till böter.

- I allt högre takt ifrågasätts gränsdragningar som ska skydda den personliga integriteten. När man lättar på reglerna ökar risken för missbruk av uppgifter och människors känsla av att vara övervakade växer. Detta anser vi i Vänsterpartiet är en farlig utveckling, avslutar Olsson.

För mer information:
Lena Olsson, 070-376 04 09
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64