Vänsterpartiet

Lena Olsson: Statlig service ska omfatta hela landet!

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 10:47 CET

Menar regeringen allvar med att statlig service ska omfatta hela landet?

Regeringen säger i ord att servicen till medborgarna ska vara likvärdig över hela landet. Men i ett år har regeringen förfogat över en utredning som ger en rad konkreta förslag, utan att något har hänt.

När ska regeringen gå till handling? Det frågar Lena Olsson, riksdagsledamot V från Dalarna, i en interpellation till statsrådet Peter Norman.

Lena Olsson skriver i sin interpellation:

Lars Högdahls utredning ”Utveckling av lokal service i samverkan” är ett gediget arbete med en lång rad kloka förslag som skulle leda till att vår landsbygd får möjlighet att utvecklas i en sjyst och hållbar riktning. En övervägande majoritet av remissvaren var också positiva till förslagen.

 Högdahl tog upp flera viktiga aspekter, som

  • hur samverkan mellan statliga myndigheter kan förbättras och resultera i att de blir fysiskt närvarande även på mindre orter - en grundförutsättning för all annan service
  • att myndigheter bland annat ska samverka med kommuner och utgöra servicecentrum
  • att det ska finnas minst ett sådant centrum i varje kommun

- Statlig, kommunal och privat service behövs om landsbygden ska ha någon chans i framtiden. En ödesfråga är därför hur länge till vi får vänta. Det är nu ett år sedan utredningen lades fram för regeringen.

- I riksdagens frågestund sommaren 2010 ställde jag frågan: ”När kommer det ett förslag från regeringen om förbättrad service i våra landsbygdskommuner efter Högdahls utredning?” Svaret blev att frågan är ”under beredning”, säger Lena Olsson.

 -  Men frågan är om det kommer något förslag som går i utredningens riktning. Regeringen uttrycker i ord att medborgarna ska ha en likvärdig service i hela landet, men under förra mandatperioden har vi tvärtom sett en utveckling i helt motsatt riktning. Nu har alltså ett år gått sedan regeringen fick en utredning som ger konkreta förslag för en hållbar utveckling för hela landet, utan att regeringen har agerat, säger Lena Olsson och frågar Peter Norman:

- Tänker Peter Norman komma med något förslag till riksdagen under våren 2011 för att medborgarna ska ha tillgång till likvärdig service i hela landet, som det föreslås i utredningen?

Mer information: Lena Olsson, riksdagsledamot V, 070-376 04 09

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64