Vänsterpartiet

Lena Olsson, V: Polisens organisation måste stärkas

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 13:11 CET

S, V och MP presenterar gemensamma förslag för att stärka och öka förtroendet för de brottsutredande myndigheterna

Idag redovisades granskningen av hur polisen hanterat utredningen av mordet på Pernilla Hellgren. Med en bättre utredning hade mordet på Engla kanske kunnat undvikas. Kritiken är hård och berättigad.

Tyvärr är dagens exempel bara en av flera händelser som har minskat allmänhetens förtroende för polisen och deras arbete. Det är djupt tragiskt och det visar att polisen nu måste reformeras. Det säger de rödgrönas talespersoner i rättsfrågor.

– Den utredning som presenterades idag måste leda till en debatt om hur vi kan undvika att samma misstag och fel begås i framtiden. Jag tycker att kritiken berättigad, samtidigt är det viktigt att framhålla att bristerna hos polisen knappast bara är polisens fel. Det är i högsta grad politikernas ansvar att se till att polisen har rätt organisation och förutsättningar. Det är ett ansvar vi som politiker måste ta, därför presenterar vi idag gemensamma förslag för att skapa en modern och effektivare polis som har medborgarnas förtroende. Det säger Thomas Bodström (S) ordförande i justitieutskottet.

- För att polisen ska fungera på bästa sätt måste människor ha förtroende för myndigheten. Att stärka organisationen men också att se till att utredningar kring poliser som misstänks för brott inte utreds av dem själva är därför mycket viktiga reformer. Vi är överens om dessa reformer för att stärka polisens verksamhet, från ord till handling, säger Lena Olsson (V), rättspolitisk talesperson.

– Polisutbildningsutredningen kom med sitt förslag om att göra om dagens polisutbildning till en högskoleutbildning redan för snart två år sedan. Det kanske allra viktigaste med en högskoleutbildning är att det skapar nya förutsättningar för forskning inom polisområdet, vilket kommer att öka kvaliteten i polisens arbete, säger Mehmet Kaplan (MP), rättspolitisk talesperson.

Tre förslag för att stärka de brottsutredande myndigheterna:

En gemensam polis

Polisen bör bli en myndighet. Dagens 21 länspolismyndigheter får inte vara vattentäta skott för samarbete och informationsdelning. En organisationsförändring inom polisen ger bättre resursfördelning och styrning av verksamheten och administrationen kan bantas.

Modernare polisutbildning ger effektivare polisarbete

Polisutbildningsutredningen bör bli en högskoleutbildning. Det skulle leda till bättre utvecklingsmöjligheter, bättre kvalitet och större engagemang hos polisstudenterna. Det skulle också skapa nya förutsättningar för forskning inom området, vilket i sin tur ökar ett det kunskaps- och evidensbaserade polisarbetet och därmed stärka utvärderingsmöjligheterna.

Bättre rättssäkerhet och ökat förtroende

Anklagelser om brott mot poliser och åklagare ska inte utredas av dem själva. Det bör inrättas en fristående statlig myndighet som ska hantera brottsmisstankar mot poliser och åklagare. Förtroendet från medborgarna för rättsväsendet och rättssamhället måste vara obestridligt. Oberoende myndigheter finns redan i flera jämförbara länder.

Mer information:

Lena Olsson, riksdagsledamot (V), 070-376 04 09

Marielle Nakunzi, politisk sekreterare, 0768-32 50 47